Utfordrer Stortinget om havner

Kjell Ingebrigtsen i prat med fiskere i Stamsund. (Foto: Jan-Erik Indrestrand)

– Fiskerihavnene er en viktig del av kystens infrastruktur, og det er viktig at Stortinget nå sikrer at overføringen av ansvaret for fiskerihavnene til de nye regionene skjer på en forsvarlig måte.

Det sier Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag. Som en del av regionreformen har Stortinget bestemt at ansvaret for fiskerihavnene skal overføres fra Kystverket til de nye regionene.

Bekymret

Norges Fiskarlag og Sjømat Norge er bekymret for at overføringen kan føre til at arbeidet med utvikling av fiskerihavnene stopper opp i en periode og at viktig kompetanse forsvinner.

– Regionene skal overta ansvaret for fiskerihavnene i 2020, og vi mener at Kystverket må fortsette arbeidet med planleggingen av nye fiskerihavnprosjekter slik at regionene ikke må starte på bar bakke når de tar over ansvaret, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Geir Ove Ystmark: – Regionene må ikke starte på bar bakke når de tar over ansvaret. (Foto: Sjømat Norge)

Kompetansen må utnyttes

Havneutbygginger er komplekse prosjekter, og Kystverket har stor kompetanse og lang erfaring med å håndtere slike utbygginger. Norges Fiskarlag og Sjømat Norge er opptatt av at denne kompetansen fortsatt må utnyttes, også etter at ansvaret for fiskerihavnene er overført til regionene.

‘Uheldig’

– Det vil være uheldig å bygge ned de sterke fagmiljøene i Kystverket, og vi frykter at dette vil gå ut over arbeidet med viktig infrastruktur for sjømatnæringen. En mulig løsning kan være at regionene får ansvaret for finansiering og prioritering av fiskerihavner, men at de allerede etablerte kompetansemiljøene i Kystverket fortsatt kan stå for prosjektering og utbygging. Dette er en modell som blant annet praktiseres mellom fylkeskommunene og Statens vegvesen, og vi mener dette vil være en god løsning, sier Kjell Ingebrigtsen.

(Pressemelding)

 

Smånytt

Cruiseskipet MSC Meraviglia er verdens fjerde største cruiseskip og ankommer Trondheim klokken 10.00 på 17. mai, og forlater havna 19.00. Om lag 4000 passasjerer forventes å komme med det 315 meter lange og 43 meter brede skipet, melder trondheimhavn.no. Mandag ankommer Meraviglia Honningsvåg.

 

Relaterte artikler