Resirkulering av dekk fra sjøbunnen

Bildet viser kaia på Breivoll etter utført vedlikehold. (Foto: Ibestad kommune)

En ny form for resirkulering av dekk ble et columbi egg i Ibestad i Troms. Dekkene ble hentet opp av sjøbunnen i havna.

Kaia på Breivoll ble nylig vedlikeholdt. Større og bedre dekk skulle på plass som fendring. En dykker ble sendt ned for å undersøke kaia og havbunnen i nærheten, og han hentet 43 gummidekk opp av sjøen.

«Et meget godt miljøtiltak. Stor takk til vår samarbeidspartner Harstad havn samt Steffan og Andre på kommunens uteseksjon,» skriver Ibestad kommune på sin hjemmeside.

 

Smånytt

Stor cruiseaktivitet i Tromsø – I år er det ventet totalt 118 cruiseanløp med over 140.000 cruisepassasjerer, fordelt på 54 ulike cruiseskip fra 31 rederier. I vinter (februar/mars) har vi hatt 14 anløp med til sammen 13.741 passasjerer, melder Tromsø Havn på sin hjemmeside.

Kystverket krever lysskjerming ved innseilingen mot havna i Myre, men brukerne som jevnlig seiler inn til Myre ser ikke vitsen. Kystverket har gitt en innsigelse av en reguleringsplan hvor det foreslås en ny adkomstvei til Vorneset, Sandvika og Sandvikdalen, melder Bladet Vesterålen.

Sjøtransport i Tingvollfjorden og i ytre led langs norskekysten er fullt ut forsvarlig, konkluderer Norconsult i en ny risiko- og sårbarhetsanalyse, utarbeidet på oppdrag for Bergmesteren AS. Transport av avfall (i hovedsak flyveaske og tynnsyre) til anlegget og transport av ferdigprodukter fra anleggene på Raudsand, skal skje med skip. Dette er i tråd med statens målsetting om å få mer gods bort fra vei og over på kjøl, melder Aura Avis.

Relaterte artikler