Cxense Display

Gjør 9000 lastebilturer overflødig

Peab Asfalts asfaltverk i Trondheim Havn. (Foto: Trondheim Havn)

Peab Asfalts asfaltverk i Trondheim Havn effektiviserer og muliggjør store godsvolum over kai. Beliggenheten av det mobile asfaltverket tilrettelegger for økt sjøtransport, samtidig som det reduserer behovet for inngående varetransport og lastebil på vei.

Det skriver Trondheim Havn på sin hjemmeside: Etableringen av anlegget skjedde i forbindelse med at anlegget på Tiller ble tilbakeført til LNF-område i 2015. Dette innebærer at selskapet nå har større kontroll på elementene fra råvareressurs, via produksjonsanlegg til leveranse.

Direkte tilgang over sjø

Det skandinaviske konsernet Peab opererer innen næringer som krever betydelig massetransport. Virksomheten har med lokasjonen av det nye asfaltverket skaffet seg direkte tilgang over sjø til og fra blant annet egendriftet pukk og grusanlegg i Verrabotn, med forekomst av naturgrus, som er sentral innsatsvare til asfaltproduksjon. Dette kan sees i sammenheng med selskapets arbeid med konseptet om en «vertikal verdikjede», der beliggenhet ved kai og produksjonsområdet er avgjørende.
Med et årlig godsomslag på om lag 120 – 150 000 tonn fraktet sjøveien spares veinettet for en stor mengde lastebiler. Det reduserte behovet for mellomtransport av råvare, fjerner behovet for om lag 7000–9000 lastebilturer i året (tur-retur).

Godt samarbeid med kommunen og Trondheim Havn

Fokus på bærekraftig virksomhet er også forlenget til selve anlegget på Pir II, som drives av gass og elektrisitet, samtidig som brukt asfalt resirkuleres inn i produksjonsprosessen. Peab har jobbet for å redusere det miljømessige fotavtrykket, som følge av høy aktivitet i nær beliggenhet med naboer på Ladehammeren.

– For oss i Peab Asfalt Norge er det viktig å ta hensyn til alle i våre nærområder. Vi har derfor høyt fokus på mest mulig utslippsfrie fabrikker, og tiltak som bidrar til lavere støv- og støyverdier, samt i høy grad benyttelse av sjøtransport for å spare veinettet for tungtransport. Det settes høye interne krav til miljøbesparende tiltak slik som resirkulering av asfalt samt produksjon med lav temperatur som senker det totale energibruket på verket, sier Behzad Armingohar
– Vi har hatt et godt samarbeid med kommunen og Trondheim Havn for å finne løsninger som har kommet samtlige berørte til gode, sier distriktssjefen.

 

Smånytt

Nidelv bru skal repareres i sommer og høst. Båttrafikken vil bli berørt i hele arbeidsperioden. Det dreier seg om en bru med trafikk av både bil og tog. Arbeidsperioden vil strekke seg fra medio juni til medio oktober.

Relaterte artikler