Cxense Display

Kan bli nytt logistikknutepunkt

Rødskjær kan bli en ny transportkorridor mellom sør og nord. (Foto: Harstad Havn)

Rambøll har fått oppdraget med å utføre en mulighetsstudie og analyse av Rødskjær-området i Harstad, for å vurdere om dette kan bli et nytt regionalt knutepunkt for logistikk og varestrøm.

Det melder High North News: Håpet er at et nytt logistikknutepunkt kan bli en del av en ny transportkorridor mellom sør og nord, hvor Nordlandsbanen i kombinasjon med båtrute fra Bodø til Harstad og Tromsø gir regionen nye muligheter.

– Dette bidrar til å gjøre prosjektet ekstra spennende. Et nytt industri- og havneområde på Rødskjær vil tilføre stor verdi for Harstad og regionen for øvrig, sier John Kenneth Selven, nyansatt avdelingsleder på Forretningsutvikling og Logistikk i Rambøll.

Oppdraget er allerede i gang, og forventes ifølge Rambøll å være ferdig innen utgangen av juni i år.

(Kilde: High North News)

Driften ved Selfa Arctic på Rødskjær er sikret for 10 år etter at Harstad Havn kjøpte anlegget i fjor. (Foto: Selfa Arctic)

 

 

 

 

Relaterte artikler