Norges første ‘dryport’ åpnet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen forestod den offisielle åpning. (Foto: Moss Havn)

Norges første innlandshavn i Moss ble i går høytidelig åpnet av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Med langt over hundre gjester tilstede avsluttet ministeren seansen ved å klippe snor for innlandshavna – på fagspråket ‘dryport’, altså ‘tørr havn’.

‘Nytenkning og utvikling’

Blant gjestene var kunder, leverandører, politikere, naboer og øvrige interessenter, melder Moss Havn på sin egen hjemmeside.

Talerne la stor vekt på at nytenkning og utvikling er viktig for å lykkes fremtiden. Etablering av Moss innlandshavn er et viktig eksempel på nettopp dette.

‘Smart Moss Havn’

Mye er gjort, men det er fortsatt mye som skal på plass. Gjennom programmet Smart Moss Havn skal det utvikles nye fremtidsrettede løsninger som vil bidra til at Moss innlandshavn ivaretar sjøhavn og kunder på beste måte. Smart Moss Havn er et unikt samarbeid mellom kunder, innovasjonsmiljøer, akademia og Moss Havn.

Hjertelig til stede under åpningen, fra v. Gunnar Tørnquist, Rambøll; Yngvar Olsen og Terje Andersen, begge Råde Graveservice; samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen; Øystein Høsteland Sundby, Moss havn og Knut Magnus Hvidsten, Råde Graveservice. (Foto: Moss Havn)

 

Fakta Moss Havn ‘dryport’

  • For å møte fremtidens kundebehov, teknologisk utvikling og behov for å utnytte knappe arealer etablerer Moss Havn innlandshavn snaut 5 kilometer fra dagens havn ved Oslofjorden.
  • Innlandshavna skal i første omgang kompensere for tapt areal som følge av Bane Nor sine arbeider med ny stasjon i Moss. På lang sikt vil også innlandshavna stå sentralt i utviklingen av fremtidens havnelogistikkløsninger og på denne måten bidra til overføring av gods fra vei til sjø. Det er sjøveien som er miljøveien.
  • Aktiviteten på Moss Havn sin innlandshavn er startet. I slutten av april vil et midlertidig lagerbygg stå klart. Europris bygger nytt, moderne lager «vegg i vegg» med innlandshavna og det blir et av landets største lagerbygg. Når de åpner sommeren 2019 vil de virkelig oppleve at fordelene med havn blir tilgjengelig nær vareeiere. Europris er, sammen med andre store næringslivsaktører, aktiv bidragsyter i utviklingen av løsninger rundt innlandshavna.
  • Gjennom programmet Smart Moss Havn er næringsliv, akademia, havneoperatør og Smart Innovation Norway sammen om å utvikle nye løsninger for både sjøtransport og landtransport. Bruk av innlandshavn er sentralt i dette programmet.

(Kilde: Moss Havn)

Relaterte artikler