Inn i Trondheim Havn IKS

Harry’s Spiseri er lokalisert ved Kaivegen i havna i Leksvik. (Illustrasjonsfoto: Odd Henrik Vanebo)

Indre Fosen kommune har enstemmig i kommunestyremøte vedtatt å søke seg inn i Trondheim Havn IKS.

Indre Fosen kommune består av de tidligere kommunene Rissa i Sør-Trøndelag, og Leksvik i Nord-Trøndelag, som slo seg sammen til en kommune 1. januar 2018. Leksvik var tidligere en del av havneselskapet.
Søknaden vil deretter behandles i representantskapet før de offisielt kan gå inn i selskapet fra årsskiftet 2018/2019.
Formelt må Leksvik melde seg ut ved kommunesammenslåingen mellom Rissa og Leksvik, for så ved årsskiftet gå inn som en ny kommune, melder Trondheim Havn IKS på sin hjemmeside.

 

Smånytt

Forlenger avtale – Larvik Havn KF inngår en ny avtale med Larvik Containerterminal AS om videre drift av containerterminalen på Revet, melder Moderne Transport.

Stokmarknes –  Containerruta mellom Rotterdam og Stokmarknes dobler avgangene etter ett års drift, North Sea Container Line startet rutetilbudet mellom Rotterdam og Stokmarknes 8. april i fjor. Utgangspunktet var at Skretting-fabrikken på Stokmarknes la om og fikk råvarene sjøveien, melder Bladet Vesterålen.

Relaterte artikler