Cxense Display

Europas største landstrømanlegg

Landstrømanlegget vil bli integrert i totalt åtte av denne typen landstrømcontainere. På bildet havnedirektør Halvard Aglen t.v. og Peter Castberg Knudsen, medeier i PowerCon. (Foto: Kristiansand Havn)

Kristiansand Havn samarbeider med det danske selskapet PowerCon og Agder Energi Nett om et prosjekt for å sette i drift Europas største landstrømanlegg, som er et EU-medfinansiert innovasjons- og demonstrasjonsprosjekt som gjør at selv de største cruiseskipene kan slå av motoren i havn og ta i bruk elektrisk kraft i stedet. Agder Energi Nett bidrar med å legge til rette for strømforsyningen til anlegget.

Norge har gjennom EUs klimarammeverk forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. Landstrøm til skipstrafikken er viktige tiltak for å nå målene.
Landstrømanlegget som skal testes i 2018 befester Kristiansand havns posisjon som landets ledende havn innenfor satsing på landstrøm, skriver Kristiansand på sin egen hjemmeside..

Betydelige investeringer

I Kristiansand Havn er det gjort betydelige investeringer i landstrømanlegg over flere år som forsyner skipstrafikken. Det helt spesielle med det nye anlegget er at det kan håndtere cruisemarkedet med riktig spenning og frekvens, samt strøm nok til å fullstendig slå av skipets motorer. Det er helt unikt i europeisk sammenheng.

Systemet som blir integrert i 8 stk. 20 fots containere, kan levere opp til 16MVA elektrisk energi og blir bygget i henhold til den internasjonale høyspent IEC 80005-1 standard som sikrer at flest mulige skip kan koble til.

PowerCon, som skal levere anlegget, har også tidligere levert landstrømanlegg til Kristiansand havn, og samarbeider med det norske selskapet OneCo Sør AS fra Kristiansand for å bistå den maritime industri i Norge med det grønne skiftet.

Medfinansiert av EU

Den totale investeringen på omkring 4 millioner euro, er  gjennom deres Innovasjon- og demonstrasjon program Horizon 2020 SME, og er i tråd med EU´s anbefaling om landstrøm i europeiske havner innen 2025.

(Kilde: Kristiansand Havn)

 

Smånytt

‘Mer plast i havet enn vi tror’ – Da Slettaa dykkerklubb hadde prøvedykk på kaien på Åkra, fant de alt fra bildekk, sykler, plast og møbler på havbunnen. Lørdag 28. april blir det arrangert «Ren havn» hvor folk på dugnad blir med og rydder havnen for å skape et bedre miljø for alt liv i havet, melder hnytt.no.

 

Relaterte artikler