Setter fart på det grønne skiftet

Oslo Havn KF vil styrke kundenes grønne omstilling med en ny tilskuddsordning. – Nå kan kundene søke om støtte til små og store tiltak som bidrar til utslippsreduksjon. Vi håper ordningen styrker evnen og viljen til å gjøre Oslo til en fremtidig nullutslipps havneby.

Det sier styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn KF (bildet). Søker må beskrive hvordan virksomheten vil oppnå forventet miljøgevinst. Det kan være gjennom energibesparelser og tiltak som reduserer lokal luftforurensning og klimagassutslipp. Havna mottar også gjerne søknader som viser hvordan kundene vil redusere utslipp ved omlasting av gods og passasjerer, eller bedre arealproduktivitet og effektivitet innenfor det geografiske området Oslo havn.

Mindre utslipp i havna

– Mer gods fra vei til sjø er i seg selv det beste miljøtiltaket. Men vi håper at tilskuddsordningen bidrar til ytterligere innovasjon også hos havnebrukerne. Vi legger vekt på om tiltaket bidrar til utslippsreduksjon innenfor det geografiske området Oslo havn, sier styreleder Roger Schjerva.

Kundene kan søke om opp til 1,8 millioner kroner over tre regnskapsår. I henhold til EØS-avtalen kan samlet offentlig støtte ikke overstige dette beløpet. Oslo Havn håper en slik ekstra finansiering kan bidra til å realisere små og store miljøprosjekter som ellers ikke ville skjedd.Hvis det søkes om mer støtte enn det som er årlig ramme, rangeres søkerne etter hvem Oslo Havn KF tror oppfyller formålene best. Havnestyret vedtok å innføre tilskuddet i år. Derfor er søknadsfristen dette året 10. august. Senere åpner Oslo Havn KF for fortløpende søknader.

Rehabilitering av Akershusutstikkeren

Akershusutstikkeren: Cruiseskip ved Akershus festning. (Illustrasjonsfoto: Oslo Havn)

Det foregår også mye med løpende oppgradering: Innledende arbeid med å lage støttefylling i sjøen er i gang, melder Oslo Havn på sin hjemmeside.

Peler og fundamenter i kaia skal etterhvert skiftes ut. I første omgang legges det ut steinfylling rundt og delvis inn under kaikant for å stabilisere konstruksjonen. Utleggingen forventes å være sluttført slutten av juni.

Arbeidene vil hovedsakelig foregå på sjøen slik at dette ikke vil ha konsekvenser for restaurantdrift og virksomhet på området.

Entreprenører

Det som er gjort: Politibrygga fjernet og båtene flyttet. Skoleskipet Christian Radich og charterbåter som vanligvis ligger til kai har fått ny kaiplass mens arbeidet foregår.

HAV har engasjert Alti Bygg og Anlegg AS som hovedentreprenør. Agder Marine AS er underentreprenør. Olav Olsen AS og Sweco Norge AS på henholdsvis prosjekterings- og byggeledelse.

Nytt kaidekke

Selve rehabiliteringsarbeidet i form av ny spunt, vann- og elektriske arbeider og nytt kaidekke planlegges utført i en egen entreprise med oppstart januar 2019. Dette for å unngå arbeider i sommerhalvåret når trafikken er størst.

Når rehabiliteringen av utstikkeren er fullført fjernes støttefyllingen slik at utstikkeren igjen kan motta båtanløp.

(Kilde: Oslo Havn)

 

Smånytt

Kanalbyen skal ettergås – Kontrollutvalget i Kristiansand kommune pålegger kommunerevisjonen å dukke ned i Kanalbyen Utvikling AS, melder Fædrelandsvennen.

 

Private vil åpne ferge til Fornebu – Et privat selskap vil starte en el-fergerute mellom Bjørvika og Fornebu neste år, skriver Aftenposten. Med et passasjerbelegg på 44 prosent og sponsorbidrag vil det lønne seg, mener Echandia Marine AS. Ruter la ned fordi de mente for få brukte ruten.

 

Vil ikkje måle lufta – Lufta i Geiranger er framleis til tider helseskadeleg, viser ny rapport. I cruisehamna i Flåm har dei derimot ingen planar om å undersøkje luftkvaliteten, melder NRK.

 

Truer med rettssak – Sjøbunnen i Sandnessjøen havn er forurenset, men Slipen Mekaniske vil ikke ta oppdraget de er pålagt og truer med rettssak, melder Rana Blad.

 

For dårlige avfallsplaner – Vestvågøy og Flakstad må lage nye avfallsplaner for havnene. Ifølge overingeniør Marit Torsvik hos Fylkesmannen er planene for avfallshåndtering mangelfulle i de to kommunene som for en del år siden innledet havnesamarbeid, melder Lofotposten.

Relaterte artikler