Offshoreskip velger landstrøm

Foto: Bergen Havn

Antall offshoreskip som kan koble seg til landstrøm i Bergen havn er økende.

En ringerunde som Bergen Havn har gjort til rerederiene som benytter havnen, viser at i løpet av 2018 vil det være minst 21 fartøy sokan benytte landstrømanleggene som bygges i Bergen og langs kysten for øvrig.

– Situasjonen er lovende, sier havnedirektør Johnny Breivik. Dette er godt nytt med tanke på landstrømutbyggingen som Bergen Havn er i gang med.

Bergen Havn startet med utbygging av landstrøm til offshoreskip i 2015. I dag har vi tre tilkoblingspunkter for offshoreskip, og et eget anlegg for Hurtigruten. I løpet av 2018 vil ytterligere åtte punkter stå ferdig. Bergen Havn jobber også med å få midler til utbygging av landstrøm til cruiseskip, melderBergen Havn på sin hjemmeside.

 

Smånytt

Får landstraum til jul – Storkaia i Kristiansund vil få landstraumanlegg til jul. Kristiansund og Nordmøre Havn (KNH) har inngått ein avtale med PSW Power & Automation på Ågotnes utanfor Bergen om levering av eit landstraumanlegg. Kontrakten har ein verdi på fem millionar kroner. Anlegget skal kunne forsyne to båtar samtidig, og båtane som ligg til kai kan dermed slå av motoren, noko som vil vere ei stor hjelp for støyproblematikken ved kaia og føre til mindre utslepp, melder Tidens Krav,

 

Relaterte artikler