Cxense Display

Kystruten det nye merkevarenavnet

Havila Kystruten skal bygge fire nye skip. (Illustrasjonsfoto: Havyard Group/Havila Kystruten)

Det nye merkevarenavnet blir Kystruten, hvor Hurtigruten går inn med sju skip og Havila med fire skip, som skal nybygges. Havila Holding AS bebuder at nybyggene fortrinnsvis skal kontraheres ved et norsk verft.

Stortinget forutsatte at miljøvennlige skulle ha en fordel i konkurransen.

«Skal tjene brukbart»

Havila-eier Per Sævik (bildet under) i Fosnavåg har bygd seg opp innen offshore, og ifølge Sunnmørsposten har Havila Holding Sunnmøres største pengebinge.

– En kystrute med lokalt reisende, gods og turister er nytt for oss, men jeg er sikker på at vi skal tjene brukbart på dette, sa Sævik under Samferdselsdepartementets presentasjon av anbudsvinnerne.

– Turisme er spennende, og reisemålet Norge er ettertraktet. Blant annet vurderer vi teksting om bord også på kinesisk for å nå denne sterkt voksende turistgruppa, sier Per Sævik (bildet). Han ser for seg et godt samarbeid med Hurtigruten.

– Vi har kontakt med skipsverft i Norge, Spania, Kroatia og Tyrkia. I løpet av kort tid skal vi bestemme hvor de fire skipene skal bygges, sier Sævik som har veldig lyst å gi oppdraget til et norsk verft, eventuelt kombinert med et utenlandsk.

De fire skipene som skal bestilles, er hver 125 meter lange med plass til 700 passasjerer og drevet av naturgass kombinert med strøm. Sævik håper myndighetene investerer i ladestasjoner på alle anløpssteder.

Merkevarenavnet og samarbeid

Merkevarenavnet har naturlig nok utløst debatt langs kysten. Steinar Sæterdal/SteinarConsult AS, tidligere direktør OVDS/Hurtigruten, skriver i et leserinnlegg i Fremover:

«Det er mange forhold som kan bli krevende for de to aktørene som fra 2021 skal betjene ruten Bergen–Kirkenes. To utfordringer blant mange, er merkenavn og samarbeid.

Satt på spissen er det kun i de departementale kontorer og hos de to tilbyderne, at kystruten er kjent som begrep. For folk flest er det Hurtigruten som er kjent. Merkevaren, det folk flest, skribenter og de profesjonelle reiselivsaktørene forbinder med merkenavnet Hurtigruten er ikke explorer cruise i polare strøk, men arbeidsbåten støttet av staten som går i rute mellom Bergen og Kirkenes med passasjerer, gods og turister. Å endre et merkenavn er enkelt, å endre innholdet i en merkevare er veldig mye tyngre.  Forvirring rundt merkenavnet kan begge aktørene tape på, men kanskje mest dagens operatør Hurtigruten AS. Forvirring og irritasjon i markedet trigger normalt ikke salget.

Det andre stikkordet er samarbeid. Per Sævik kom med engang det ble kjent at de hadde vunnet en kontrakt, med en samarbeidsinvitasjon til Hurtigruten AS. Det tok ikke lang tid før Hurtigruten AS erklærte at de skulle seile parallelt med Havila Kystruten sine avganger, samarbeid var tydeligvis ikke aktuelt. «Intern» unødvendig konkurranse har vært prøvd uten hell flere ganger tidligere. Da ny sjef kom i TFDS i 2001 erklærte vedkommende at deres største konkurrent var OVDS, det gikk som kjent ikke så bra.

I den nye kontrakten med staten er det forutsatt at rederiene skal samarbeide om aktiviteten som inngår i statskontrakten. Hvis ikke rederiene på egenhånd blir enig, vil departementet «diktere» en avtale. Når det gjelder øvrig aktivitet, er det faktisk slik at konkurransetilsynet tidligere har godkjent at rederiene i Hurtigruten samarbeidet om priser og betingelser i turistmarkedet. Det er ingen grunn til å tro at ikke aksepten for samarbeid fortsatt vil stå ved lag.

Per Sævik ble i NRK sitert på følgende: «Jeg skjønner ikke hvem de prøver å skremme. Ingen kan nekte de å operere med flere skip enn anbudet tilsier. De gjør som de vil, sier Sævik». Det har han nok rett i. Rene cruisebåter har konkurrert med Hurtigruten siden oppstarten i 1893. Deres markedsandel har vært stabil gjennom mange år, de senere år noe økende. Dokumentasjonen finnes i besøksstatistikken på Nordkapp. Utfordringen for Hurtigruten AS om de starter ren «cruisefart», kanskje mer de andre cruiseselskapene, enn det spesielle nisjeproduktet, arbeidsbåten Bergen–Kirkenes.»

 

 

Relaterte artikler