Cxense Display

Havnevisjon i ”verdens smarteste by”

 

Asplan Viak og Nordic – Office of Architecture er engasjert for å se på muligheter og konsekvenser ved å flytte flyplassen til Langstranda, helt på sør-vestspissen av Bodøhalvøya, hvor visjonen er å etablere en ny multimodal godsterminal. (Foto: Bodø kommune)

Prosjektet ”Ny by – Ny flyplass” i Bodø åpner for å samle vei, bane, kjøl og flyplass i et og samme område” og på den måten skape ”verdens smarteste by når vi bygger ny flyplass”.

Der er Bodø-ordføreren som har visjonen. Bodø har hatt jevn vekst i over 50 år. Kommunen regner med å passere 70 000 innbyggere innen 2040. Ordfører Ida Maria Pinnerød peker på at Bodø kan bli et viktig samferdselsknutepunkt med en unik kombinasjon av bane, luft og sjø: – Ved å flytte flystripa får kommunen frigjort areal for en dyphavnskai i tilknytning til eksisterende næringsområder. Det er langt fram før den er klar, men vi planlegger ikke bare for morgendagen, men for flere generasjoner fremover.

50–100-årsperspektiv

Prosjektet karakteriseres på Bodø kommunes hjemmeside som ”et av Bodø- og Saltenregionens største og mest spennende utviklingsprosjekt noen sinne, som vil ha stor betydning for vekst og utvikling i regionen og landsdelen for mange tiår fremover”.

Innbefatter Bodø Havn

Visjonen er i høyeste grad interessant også for Bodø Havn. ­– Ja, det er et særdeles spennende prosjekt, sier utviklings- og kommunikasjonssjef Erlend A. Willumsen (bildet) i Bodø Havn til Havnemagasinet. Han er synkron med Bodø kommunes politiske ledelse:

– Først og fremst er jo dette et prosjekt som skal etablere en ny flyplass i Bodø, men ettersom Luftforsvaret flytter sine jagerflybase til Ørland og etterlater enorme arealer for byutvikling, så gir dette noen muligheter til å utvikle fremtidens Bodø som er formidable.

Ny transport-hub

– En av visjonene er å etablere en ny multimodal godsterminal ytterst på Langstranda, helt på sør-vestspissen av Bodøhalvøya. Her skal mulighetene utredes for å strekke jernbanesporet helt ut til den nye flyplassen, og samtidig etablere et helt nytt havneavsnitt i samme område. Får man til dette vil det kunne gi unike muligheter for fremtiden. Fremholder Willumsen.

Men: – Samtidig er det viktig for Bodø Havn å også kunne utvikle seg i det området hvor havna i dag ligger. Det er her vi skal ligge i hvertfall i de neste 20 årene, og vi har store planer og muligheter også i dette området. Blant annet starter vi nå våren 2018 opp et stort planleggingsprosjekt i samarbeid med blant annet Bodø kommune, hvor vi skal se på “Videreutvikling av multimodal kapasitet og funksjonalitet for logistikknutepunktet Bodø Stamnettsterminal”, sier Erlend A. Willumsen.

”Dagens havn fungerer godt”

Byplanlegger Ingrid Nøren opplyser til Havnemagasinet at havna ikke er med den planprosessen som nå pågår: – De mer langsiktige løsningene, slik som byutvikling, eventuell havn og eventuell jernbane skal løses gjennom en kommunedelplan. Denne kommunedelplanen skal utrede muligheten for havneareal i vest og planarbeidet blir satt i gang i løpet av denne våren. Denne todelingen av planarbeidet gjøres i all hovedsak fordi flyplassen må flyttes snarest på grunn av rullebanens tilstand, mens området rundt skal utvikles på en helhetlig, langsiktig og miljøvennlig måte.

– La meg også legge til at dagens havn fungerer godt og ligger nært sentrum. En eventuell flytting av havn vil måtte skje på lang sikt, og om dette skjer vil havna spille, som den allerede gjør, en stor rolle i Bodø by, presiserer Ingrid Nøren.

 

Relaterte artikler