Cxense Display

Fagseminar i Oslo


Norske Havners fagseminar går av stabelen i Oslo 18. og 19. april.

Arrangementet sparkes i gang som vanlig kvelden før, med en uformell «get together», og fortsetter de to påfølgende dagene med det som av arrangøren omtales som den største møteplassen for havne- Norge i løpet av året.

For alle havneinteresserte
– På sedvanlig vis møtes medarbeidere fra havner over hele landet, samarbeidspartnere, beslutningstakere og mange fler til faglige diskusjoner og nettverksbygging, heter det invitasjonen fra Norske Havner.
Målgruppen for fagseminaret er alle som er opptatt av sjøtransport og havnedrift og er således også åpent for dem som ikke er medlemmer i organisasjonen Norske Havner.

Havnelov og digitalisering

Det nylig fremlagte forslaget til ny havne- og farvannslov vil naturlig nok bli diskutert grundig under fagseminaret, men også sentrale ting som  digitalisering og rammevilkår er sentrale saker som vil bli tatt opp i

plenumssesjonene. Til dette har man invitert en rekke innledere som kan si noe om de viktigste rammevilkårene for å drive med havnevirksomhet i Norge.

Havne-Norge samles til fagseminar i Oslo 18. og 19. april. Foto: André Hagen.

Kristin Bjella, som har ledet havnelovutvalget vil innlede om utvalgets arbeid og det fremlagte forslaget.

Faggrupper og nettverk
Årets utgave av fagseminaret vil også bli en anledning til å bli kjent med

foreningens nye nettverk og faggrupper. De ulike gruppene skal blant annet  presentere seg og dessuten hente inn innspill fra havnene om hvordan man bør arbeide fremover.

Mer om fagseminaret og opplysninger om hvordan man melder seg på finnes på Norske Havners nettside; havn.no.

Relaterte artikler