Kan bli eksporthavn for sjømat

Pelagia Food Nord holder til på Rødholmen helt til venstre på bildet. (Foto: Lødingen havn)

Havneleder Arnold Aalmo i Lødingen lengst nord i Ofoten ser gjerne at Lødingen havn kan utvikles til containerhavn for fiskeeksport. Pelagia Food Nord skipet nylig 15 frysecontainere med sild direkte til kunder i Ukraina.

Dét kan være starten. Nå ligger 6000–7000 tonn lodde frosset på lager klar for eksport til Asia så snart avtale er sluttet med kjøpere på den andre siden av globusen.

Er klar

Primus motor i den offensive satsingen er regionsjefen i Pelagia Food Nord, Trond Are Fenes, som for sikkerhets skyld også er medlem av Lødingen havnestyre. Den viktige tredjepart i dette samarbeidet er det Haugesund-baserte rederiet NorthSea Container Line (NCL). – Trykker de på knappen, er Lødingen havn klar til å gjøre de nødvendige investeringer, forsikrer Aalmo overfor Havnemagasinet.no.

Altså dreier det seg om at Lødingen havn kan komme til å spesialisere seg på håndtering av frysecontainere med sjømat. Disse lastene har tidligere først gått til Måløy for omlasting og forsegling til frysecontainere for videre transport til oversjøiske havner.

Ligger til rette

Det aller meste ligger nemlig til rette for at også andre produsenter kan benytte Lødingen som utskipingssted for markeder over hele verden, skriver Bladet Vesterålen:

– Pelagia Food Nord har allerede i dag mulighet til å ta imot, og håndtere, containere fra hele regionen. Her finnes kapasitet på fryselager, og her finnes uttak for strøm til 40 containere. Det siste kan uten problem utvides, sier Trond Are Fenes:

– Vi har to dypvanns-kaier i Lødingen, tilrettelagt for container-båter. I den grad andre selskap i regionen finner det formålstjenlig, er det ingenting i veien for at også de kan benytte seg av denne måten å sende varer ut i verden på. Å dra i gang en slik utvikling er noe Lødingen Havn må gå i bresjen for. Dette er ikke en jobb for Pelagia, sier Fenes til Bladet Vesterålen.

Aktuell også for Lofoten

Havneleder Arnold Aalmo sier til Havnemagasinet,no at det må til større volum hvis det skal bli aktuelt å investere for et permanent tilbud om utskiping av frysecontainere for sjømat over Lødingen havn. – Agenter for rederiet sonderer i fiskerinæringen i Lofoten. Lødingen Vestbygd glir over i Lofoten, så det er jo et nærmarked. Tørrfisk fra Lofoten kan være aktuell, men også andre fiskeprodukter fra Vesterålen/Lofoten. For oss er dette veldig spennende, sier Aalmo.

”Hyggelig problem”

Skulle det bli et gjennombrudd og blir behov for større utbygging av kapasietetn, kan Pelagia Food Nords anlegg på Rødholmen komme i knipe: Her er det ikke areal for utbygging. – Men dét kan være et hyggelig problem hvis det oppstår, for vi har tilgang til et egnet areal 15 kilometer lenger nord – på Fiskøya. – Men det er langt opp og langt fram, understreker Arnold Aalmo.

 

Relaterte artikler