Cxense Display

Nytt regelverk for bestilling av los

Los ombord. (Foto: Kystverket)

Et nytt bestillingsreglement for losbestillinger trer i kraft 3. april 2018. Bestillingsreglementet blir formalisert og samlet i ett regelverk, Forskrift om losplikt (lospliktforskriften).

Det melder Kystverket. Ved å formalisere og samle alle losbestillingsregler i en felles forskrift, får brukerne av lostjenesten enklere og mer oversiktlig tilgang til gjeldende regelverk for ulike kystområder. Det forventes også at formaliseringen av regelverket kan gi flere gevinster som en mer forutsigbar og bedre utnyttelse av ressurser i lostjenesten, og reduserte kostnader og avgifter.

‒ Målet er at dette ytterligere vil styrke effektiviteten og servicegraden i lostjenesten, og på den måten kunne føre til noe lavere losavgifter for næringen, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

For brukere av lostjenesten vil tilgangen på regelverk for bestilling av los i forskrift være en forenkling og sikre lik praksis langs hele kysten.

Strengere håndheving av frister

Forskriftsendringen gir en strengere håndheving av fristen på 24 timer for bestilling av los. I 2015 ble 15.000 losbestillinger gjort mindre enn 24 timer før avgangstidspunktet, mens 5.000 losbestillinger ble gjort mindre enn ti timer før avgangstidspunktet. Sene bestillinger motvirker god planlegging og utnyttelse av losenes arbeidstid, og fører til lavere effektivitet og høyere kostnader. Særlig i Nord-Norge er det avgjørende for effektiviteten at fristen på 24 timer for bestilling av los overholdes.

Den generelle fristen for å bekrefte starttidspunktet for oppdraget på to timer er videreført, men det er innført lengre frister for bekreftelse av starttidspunktet for 101 steder, såkalte unntakssteder. Dette er steder hvor det tar lang tid for losen å reise til eller som kan ha begrenset fremkommelighet på deler av døgnet. Mange brukere av lostjenesten er allerede i dag kjent med hvor og når på døgnet det er utfordrende å skaffe los til. Egne frister for bestilling av los på Svalbard er også lagt inn i regelverket.

Bestillingsavgift

For sen bestilling av los, for sen bekreftelse av starttidspunktet, endring av starttidspunktet etter at dette er bekreftet og ikke-elektronisk bestilling av los vil medføre en bestillingsavgift på kr 1.500.-. Dette er bestemmelser som i hovedsak er videreført fra tidligere år.

(Kilde: Kystverket)

 

 

Smånytt

Prosjektering Horten Ren Indre Havn er lagt ut på anbud på Doffin (doffin.no). Antatt verdi på oppdraget er 2–4 mill. kroner.

Borg Havn advarer båtførere mot ei betongbrygge som ligger halvveis under vann ved innseilingen mot Visterflo.

Monstad havneområde i Åfjord på Fosen er fra uke 10 ISPS-sikret.

Åpning av havneterminalen på Prostneset i Tromsø er utsatt halvannen måned, til 22. Juni, for å være sikker på at alt vil være i orden. I en nyhetsmelding i forrige uke het det: ” Hurtigruten er lite tilfreds med at den nye havneterminalen på Prostneset i Tromsø ikke er tilpasset ruteskipets behov ved anløp. Derfor er det krise på gang for å finne en løsning innen terminalen offisielt tas i bruk i april.”

Hammerfest havn KF søker Fylkesmannen om mudring, dumping og utfylling i sjø etter forurensningsloven for å utvide industriområdet ved Indre Leirvika i Rypefjord.

Relaterte artikler