Arendal Årets båtkommune 2018

PRISUTDELINGEN: Fra v. Thor Messel, Kystverket, Rune Hvass (havnefogd), Robert Nordli ordfører i Arendal Kommune, Geir Giæver, KNBF, Vetle Børresen, Båtens Verden, Leif Bergaas, Norboat og Erik Brauner, Norboat. (Foto: KNBF)

Arendal kommune tilrettelegger for båtfolket både i kommunen og for gjestende båteiere, og er av KNBF kåret til Årets båtkommune for 2018.

Prisen ble utdelt under Sjøen for Alle-messen på Lillestrøm, der ordfører Robert Cornelius Nordli kok imot prisen av juryen.

Begrunnelsen 

I juryens begrunnelse står det:

”Arendal kommune virker aktiv i tilnærmingen til båtfolket. De tar båtfolket på alvor og det foregår en kontinuerlig utvikling av eksistrenede havner og utbygging av nye. Kommunen har et voksent budsjett knyttet til tilretteleggelse av båtlivet i kommunen. De jobber systematisk der båtfolket blir tatt med på råd før beslutninger blir truffet. Og legger stor vekt på brukerundersøkelser.

De fikk i vår undersøkelse topp karakter på alle våre viktigste kriterier.”

Kriteriene

Det er KNBF og juryen bestående av Båtens Verden, Telenor Kystradio, Kystverket og Norboat som har funnet årets verdige vinner, etter en omfattende spørreundersøkelse blant 274 kystkommuner og KNBF sine 341 medlemsforeninger.

De viktigste parameterne har vært at kommunen involverer båteiere og båtforeningene i forkant av politiske beslutninger, at det blir gjennomført tilfredsundersøkelser, at det er tilstrekkelig opplagsplasser, ventetiden på båtplass er under 1 år, avfallsplan og hvordan skjærgården er tilrettelagt. Viktige kriterier som berører gjestende båter eller innbyggerne og båtbrukerne i kommunen.

 Årlig begivenhet

– KNBF jobber aktivt for å få båtlivet på dagsorden sentralt og i ulike kystkommuner, for at de skal legge til rette for maritimt friluftsbåtliv. Som et ledd i dette blir Årets Båtkommune kåret for andre gang i Norge – og er en årlig begivenhet. Vi ønsker å hedre kystkommuner som gjør en innsats i tilrettelegging for båtfolket, kommenterer kommunikasjonssjef I KNFB Geir Giæver.

KNBF og Båtens Verden vil i løpet av vårparten besøke ordføreren i Arendal Kommune og overlevere det synlige bevis på at de er Årets Båtkommune i 2018.

(Pressemelding)

 

Relaterte artikler