Cxense Display

Ikke tilpasset Hurtigrutens behov

Ett av problemene: Gangveien treffer veggen på trappehuset. Ifølge Hurtigruten er det umulig for gjestene å gå av skipet slik det er bygd nå. (Foto: Hurtigruten)

Hurtigruten er lite tilfreds med at den nye havneterminalen på Prostneset i Tromsø ikke er tilpasset ruteskipets behov ved anløp. Derfor er det krise på gang for å finne en løsning innen terminalen offisielt tas i bruk i april.

Problemene burde ikke komme som julekvelden på kjerringa, fremholder prosjektleder Stein Lillebo i Hurtigruten overfor Havnemagasinet: –Tromsø havn fikk alle nødvendige tegninger og spesifikasjoner i god tid. Det ble gjennomført en befaring 22. februar med et påfølgende testanløp 27. Februar i år. Resultatet ble meddelt Tromsø havn i et brev datert 1. mars.

”Kritiske flaskehalser”

Her heter det bl.a.: ”Befaringen avdekket flere bekymringsfulle usikkerhetsmomenter vedrørende passasjerlogistikk, primært knyttet til kritiske flaskehalser og uhensiktsmessig tidsbruk, noen av disse direkte relatert til trappe-/heishuset på kaikant. Hurtigruten stiller også spørsmål ved bagasjeproblematikk, bussoppstilling, adkomst for funksjonshemmede og sist, men ikke minst det operasjonelle knyttet til selve anløpet.

Testanløpet ble gjennomført tirsdag 27. februar av MS Richard With. (…) Richard With forhalte akterover etter avg. kl. 18:30 og la seg først i posisjon slik at gangvei ble lagt ned

på kaien nord for inngang til trappehuset. Lasteporten viste seg da ikke mulig å legge ut. Skipet forhalte deretter ytterligere akterover til lasteporten kunne legges ned. Da kom imidlertid gangveien i klem bak trappehuset. Avstand mellom gangvei og trappehus i sørligste posisjon er kun ca. 1 meter. Dette er ikke tilstrekkelig sikkerhetsmargin.

En ytterligere utfordring oppstår på grunn av overhenget på passasjerbroen mellom terminalen og trappehuset. Under testanløp var det lavvann, men ved høyvann ser vi en åpenbar risiko for at lasterampe vil slå inn og skade enten overhenget og/eller lasterampen.

Testanløpet avslørte så betydelige operasjonelle og sikkerhetsmessige utfordringer at Hurtigrutens entydige konklusjon er at selskapets flåte ikke kan anløpe terminalen slik den i dag framstår.

Etter vår oppfatning må betydelige tilpasninger gjøres for at Hurtigruten skal kunne gjennomføre anløpene som planlagt ved Prostneset havneterminal. ”

”Stemmer ikke helt”

Dette brevet ble omtalt i lokalavisa Nordlys, og den mediehurlumheien som fulgte, bl.a. tatt opp av VG, gjorde at havnedirektør Halvar Pettersen kom på banen. Overfor VG mener han at saken ikke er like problematisk som den blir fremstilt:

– Det avisa Nordlys skriver stemmer ikke helt. Hurtigruten vil passe i den nye terminalen. De dimensjonene vi har fått oppgitt av dem tilsier at landgangssystemet er helt tilpasset Hurtigrutens passasjerer. Når det gjelder logistikken i terminalen er den helt i tråd med det som er normalt for terminaler generelt, så det skal gå uproblematisk, sier han.

– Hvordan kan dere si at terminalen er spesialtilpasset Hurtigruten, når de selv mener at skipene ikke passer?

– Den er nok ikke spesialtilpasset Hurtigruten, men den er tilpasset slik at passasjerer skal kunne gå av og på. Jeg kan ikke se noen grunn til at problemene som ble avdekket ikke skal la seg fikse fort, fremholder han overfor VG.

Halvar Pettersen: – Hurtigruten vil passe i den nye terminalen. (Foto: Tromsø havn)

Ønsker også smidig løsning

– Hurtigruten er også interessert i at det finnes en smidig løsning snarest. Det er nå opp til arkitekten, entreprenøren og Tromsø havn å finne den, så skal vi spille på lag så vi kommer i mål, sier Stein Lillebo til Havnemagasinet.

Lillebo poengterer at terminalløsningen, uansett hvilken havn det dreier seg om, ikke kan basere seg på den må passe både Hurtigruten og cruiseskip. – Hurtigruten er ikke sammenlignbar med cruise. Vi går i rutefart, og det betyr at håndtering av både passasjerer og gods må innrettes deretter, sier Lillebo og henviser til knappe tidsmarginer ved hvert anløp som et cruiseskip ikke forutsetter.

– Derfor anbefaler vi alle havner som bygger terminal som skal fungere for Hurtigruten, tar kontakt i god tid slik at nødvendige tilpasninger kan gjøres i forkant – altså før terminalen åpner for ordinær drift.

Med referanse til Tromsø, og andre havner i en tilsvarende situasjon med satsing på cruisetrafikk, sier Lillebo: – Våre passasjerer er ikke primært interessert i terminaltilbud og kjøpesentre; de vil oppleve barsk nord-norsk natur. Altså må ikke Hurtigruten slås i hartkorn med cruiseskip.

Stein Lillebo: – Hurtigruten også interessert i en smidig løsning. (Foto: Hurtigruten)

 

 

Relaterte artikler