Droner til søppelkartlegging

Ingar M. Mathisen – her foran Yilport. (Foto: Tine Poppe/Oslo havn)

Oslo havn skal rydde fjorden for søppel ved hjelp av fjernstyrte undervannsfarkoster og droner.

Det melder Aftenposten: – Vi kjenner ikke til at dette er blitt gjort andre steder før. Det har vært en dyr teknologi som nå begynner å bli mer tilgjengelig. Prisene har gått ned, og det ønsker vi å benytte oss av, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen i Oslo Havn.

Det var New York Times som først omtalte saken søndag.

Droner til kartlegging

Mathisen håper å kunne ta i bruk droner i løpet av året. Dronene skal kartlegge hvor på havbunnen det finnes avfall. Samtidig økes antall timer som søppelbåten ’Peilkan’ skal patruljere,

Dronene skal bidra til mer effektiv bruk av søppelbåten ’Pelikan’. (Foto: Oslo havn)

– Det er mye rart som havner på bunnen, alt fra handlevogner til sykler. I forbindelse med utbyggingen i Bjørvika har vi også hatt problemer med avfall fra byggindustrien, sier Mathisen.

På bunn av Oslofjorden ligger det også et stort antall miner etter andre verdenskrig som minedykkere hjelper til med å fjerne.

Kontrakt ut på anbud

Det er for tidlig å si noe om hva tiltaket kommer til å koste. Først skal kontrakten ut på anbud. Mathisen vet foreløpig ikke om Oslo Havn kommer til å kjøpe inn egne droner, eller om de skal kjøpe tjenester fra et selskap som eier slikt utstyr.

Automatisk oppsamlingsfartøy

I tillegg til undervannsdroner skal det bestilles et automatisk oppsamlingsverktøy som skal flyte i overflaten innerst ved bryggene. Dette settes ut i løpet av våren.

(Kilde: Aftenposten)

 

Relaterte artikler