Bærekraftig miljøledelse i Grenland havn

Illustrasjonsfoto: Dag Jenssen/Grenland havn

Grenland Havn IKS har fått fornyet sitt miljøsertifikat for perioden 2018–21.

Det er Det Norske Veritas som foretar revisjonen av virksomheten, og som utsteder sertifiseringen som bekrefter at bedriftens miljøstyringssystem oppfyller kravene i den internasjonale miljøstandarden ISO 14001-2015. Denne standarden bidrar til økt fokus på ytre miljø og kontinuerlige forbedringer ut over de kravene myndighetene setter.

Grenland Havn IKS ble miljøsertifisert første gang i 2008 etter ISO 14001:2004. Den nye utgaven av standarden har til hensikt å styrke organisasjonens engasjement for en bærekraftig utvikling og ressursbruk, og omtanke for klimaendringer og økosystemer.

Som del av miljøpolitikken har selskapet utformet en miljøvisjon: Grenland Havn IKS skal kontinuerlig redusere miljøbelastningen relatert til egen virksomhet og være en pådriver for at tilknyttet virksomhet gjør det samme, fortrinnsvis gjennom samarbeid og anvendelse av ny teknologi.

(Kilde: Grenland havn)

 

Smånytt

Ny malmeksport fra Narvik – Narvik Havn har signert kontrakt med den svenske jernmalmprodusenten Kaunis Iron om utskipning av malm over Narvik. Malmen skal brytes i Pajala i Nord-Sverige og avtalen med selskapet gjelder i 10 år, opplyser havnedirektør Rune Johan Arnøy til NRK Nordland.

Snuhavna til 30 mill. slår sprekker – Betongfundamentet til snuhavna i Hamnbukt har slått sprekker, skriver iFinnmark. Havnefogd Leif Gunnar Prytz Olsen i Nordkappregionen havn sier til avisen at det er store mengder med is rundt foldekaia, og det arbeides med å hindre skader. Porsanger kommune har investert 30 millioner kroner i havna.

Relaterte artikler