Cxense Display

Utkoblbare tariffer gjør landstrøm lønnsomt

BOH har per februar 2018 tre tilkoblingspunkter for landstrøm på Skolten, som kan levere 50 eller 60hz og 440 eller 690V. (Foto: Bergen havn)

Når bare få store skip anløper i løpet av én måned kan nettleien for mange havner bli urimelig høy. Flere havner påpeker at tariffene for nettet gjør bruken av landstrømsanlegg ulønnsom.

Det skriver KS Bedrift12. Miljøleder ved Bergen og Omland Havnevesen, Even Husby, forklarer at de blir veldig sårbar hvis det er få anløp eller det kommer inn ett stort skip som trekker mye strøm og de ikke får andre skip, så definerer dette nettleien:

Bergen og Omland Havnevesen har en midlertidig tariffavtale, som gir rabatt mot at nettselskapet kan koble dem ut etter behov. Det gjør bruken av landstrømsanlegg lønnsom. Bergen havn har en positiv dialog med nettselskapet om å finne en permanent modell som gir rabatt.

I dag er det frivillig for nettselskap å tilby utkoblbare tariffer. KS Bedrift støtter et pålegg om å tilby utkoblbare tariffer til kvalifiserte kunder, eksempelvis havner.

(Kilde: kraftnytt.no)

Relaterte artikler