”Et knutepunkt der sjø og bane møtes”

Fra regional havn til globalt intermodalt knutepunkt? (Illustrasjonsfoto: Hurtigruten)

”Vi tror at økt transport gjennom Den nordlige sjørute vil gi grunnlag for å utvikle Kirkenes som et transportknutepunkt der sjø og bane møtes.”

Det sier Arve Tannvik, prosjektleder i Kirkenes Næringshage, i et intervju med Dagbladet. Kina skal bruke gigantbeløp på nye transportruter: Nå drømmer finnmarkingene om «silkevei» fra Kina til Kirkenes, skriver avisa i en stort oppslått reportasje:

’Den nordlige sjørute’

”Ildsjeler i Kirkenes gnir seg nå i hendene etter signaler fra Kina om en voldsom satsing i Nordområdene.

Stikkordene er shippingruta ’Den nordlige sjørute’, klimaendringer, og en kinesisk milliardplan for å sikre fortsatt økonomisk vekst og politisk innflytelse.

«Den nordlige sjørute» går fra Karahavet – i Nordishavet nord for Sibir, langs kysten av Sibir og til det sørlige Beringstredet.”

Ny silkevei

Videre: ”Kinas president Xi Jinping lanserte i 2013 et initiativ kalt «Ett belte – en vei». På en konferanse i mai i fjor, der en rekke statsledere var til stede, erklærte Xi at han aktet å bruke hundrevis av milliarder på prosjektet. Hensikten er å binde Kina tettere sammen med land i Sentral-Asia, Sørøst-Asia, Europa, Midtøsten og Afrika. Eksperter har anslått en prislapp på 11,4 billioner norske kroner.

Nå har denne strategien spredt seg til Nordområdene. I en fersk uttalelse fra kinesiske myndigheter går det fram at kineserne ønsker å øke sin tilstedeværelse i Arktis – både gjennom forskning, naturvern, shipping og industri. Tanken om «Den polare silkeveien» er omtalt av både Financial Times og Reuters. Og kineserne vil både ha økt trafikk i Arktis, og å samarbeide tett med landene som har eierskap til de arktiske områdene – som Norge – for å utvikle olje, gass og andre renere energikilder.”

”Raskeste og mest miljøvennlige sjøtransportåra”

– Her i Kirkenes har vi vært opptatt av Den nordlige sjørute det siste tiåret. Vi ser på denne ruta som den raskeste og mest miljøvennlige sjøtransportåra mellom Kina og Nord-Europa og Skandinavia, sier Arve Tannvik. – Vi er veldig klare over at Kina har tegnet et kart over nye «silkeveier» fra Kina til Europa. Og at Den nordlige sjørute er en av dem.

Bør utredes

– Vi tror at økt transport gjennom Den nordlige sjørute vil gi grunnlag for å utvikle Kirkenes som et transportknutepunkt der sjø og bane møtes. Etter at Kina lanserte sitt ’Belt and Road Initiative’ i 2013, og den finske samferdselsministeren i mai 2017 inviterte den norske samferdselsministeren til å vurdere om det er grunnlag for å iverksette en utredning av en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes, har vi intensivert arbeidet, sier Arve Vannvik.

(Kilde: Dagbladet)

 

Relaterte artikler