Grønn transport for et lavutslippssamfunn

Ferjesambandet Aukra–Hollingsholm blir elektrifisert. (Illustrasjonsfoto: Møre og Romsdal fylkeskommune)

Grønnere transport med bl.a. elektrifiseringen av ferger, er en av de fem viktigste trendene som kan ta oss mot lavutslippssamfunnet.

Om bare 12 år skal utslippene fra transportsektoren være halvert. Det kan bety at vi både bor og forflytter oss ganske annerledes enn i dag. På oppdrag fra Enova har KPMG sett på hvilke trender som berører hverdagen vår, og som kan bidra til å redusere klimagassutslippene våre allerede i 2030. På Enovakonferansen ble funnene presentert.

– Hvordan bor vi og forflytter oss i 2030? Det var det store spørsmålet vi ønsket svar på. For Enova som arbeider for omstillingen til lavutslippssamfunnet er slik kunnskap avgjørende for å vite hvilke knapper vi skal trykke på, sier strategisjef Petter Hersleth i Enova.

Trend 1: Grønnere transport

KPMG konkluderer med at mer klimavennlige transportformer er den aller viktigste trenden fram mot 2030. Elbiler blir stadig mer effektive og populære, de første elbussene ruller på veiene, og elektrifiseringen av norske ferger er i gang. I tillegg skjer det mye spennende på hydrogenfronten. Det er lagt sterke politiske føringer for å redusere utslippene i transportsektoren med tilhørende virkemiddel, og folk flest er positive til å ta i bruk mer klimavennlige transportformer.

– Denne trenden er allerede godt i gang, men KPMG mener at den vil slå inn enda sterkere de nærmeste årene når teknologien blir enda mer moden. Når vi kommer til siste halvdel av 2020-tallet spår rapporten at det vil være mer lønnsomt å velge fossilfritt på de fleste transportområder. Oppsummert vil denne trenden ha kuttet utslippene betydelig når vi kommer til 2030.

Trend 2: Fra eierskap til tilgang

Bransjeekspert Tony Seba ved Stanford University i USA spår at det å eie en bil om 15 år kommer til å bli som å eie en hest i dag: Det er for de som har råd til det, og som har spesiell interesse for det. Frem mot 2030 vil tilgang til bil bli det viktigste: tilgang vil trumfe eierskap og brukerne vil betale for faktisk kjørte kilometer. Ny teknologi er også den viktigste driveren her. Eksempler på dette er apper som skreddersyr reisen for deg og gjør det mulig med billetter som gjelder på tvers av transportformer, og som gjør at det blir mindre prakk å leie og dele biler.

Trend 3: Autonomi revolusjonerer transportsektoren

For dem som trenger bilen i hverdagen, er det fremdeles mer lønnsomt å eie egen bil enn å benytte alternativer som taxier, bildeling og leiebil. Dette ermed å bremse trend nummer 2, men allerede i 2030 kan det være motsatt, mye takket være innfasingen av selvkjørende biler som kutter sjåførkostnaden. Førerløse biler, tog, busser og båter vil i fremtiden revolusjonere måten vi transporterer personer og varer på. Autonome løsninger gjør stadige nye fremskritt. Førerløse biler er allerede ute i trafikken til testing i en rekke byer, og bilselskaper og teknologibedrifter kniver om å være først ute med en fullgod løsning som kan rulles ut i stor skala. – Det er imidlertid mye som gjenstår før dette er klart til å rulles ut. En av de store og avgjørende faktorene er et helhetlig, juridisk rammeverk.

Trend 4: Urbaniseringen fortsetter

I 2030 kommer vi til å være 6 millioner mennesker i Norge. Samfunns- og arealplanleggingen må ta hensyn til hvor folk flest vil bo. En konsekvens av det er at det aller meste av befolkningsveksten vil skje i og rundt byene. Om befolkningsveksten møtes med en helhetlig planlegging av infrastruktur, bolig, arbeidsplasser, utdanningsinstitusjoner og handel er det potensial for store utslippskutt.

Trend 5: Digitaliseringen endrer hverdagen vår

Digitalisering medfører store endringer for samfunnet og måten vi organiserer oss på. Mye som vi for få år siden anså som science fiction er nå virkelighet. Allerede i dag er de fleste av oss på nett, det betyr at flere kan jobbe hjemmefra, noe som allerede vises i redusert transport på fredager. Ny teknologi kan redusere behovet for fysiske møter ytterligere. Bruk av Virtual Reality (VR) til prøvekjøring av biler og visning av boliger er to eksempler. Samtidig kan produksjon gjennom 3D-printing også redusere transportbehov og utslipp.

Forutsetning for å lykkes

– Digitaliseringen har en rekke fordeler. Utfordringen er at mange arbeidsplasser trolig vil forsvinne gjennom digitaliseringen. Disse arbeidsplassene skal i utgangspunktet erstattes av nye, og nye arbeidsplasser fører fort til nye utslipp. Hvordan vi møter digitaliseringen, blir derfor helt sentralt for hvordan vi lykkes med denne grønne omstillingen, sier Hersleth.

Relaterte artikler