Cxense Display

2017 det verste året for båtbrann

Illustrasjonsfoto: iSAtock/KNBF

NRK meldte nylig at 2017 har vært det verste året for branner i fritidsbåt. Båtbranner koster forsikringsselskapene i Norge rundt 450 millioner kroner hvert år.

Av Geir Giæver, KNBF

Bare i løpet av de siste 10 år har det vært over 600 båtbranner i fritidsbåt. Ofte skyldes det overbelastning av det elektriske anlegget.

Ønsker EU-kontroll som for bil

Nå oppfordrer Hovedredningssentralen i Sør – Norge(HRS) at båtførere skaffer seg mer kunnskap om hva som kreves for å vedlikeholde båten. Redningsselskapet etterlyser EU- kontroll på båt som på bil.

KNBF har allerede en god ordning for å unngå båtbranner. En sikkerhetskontroll av våre besiktigelsesmenn for under 1000 – lappen er en god investering.

Ta en sikkerhetsbesiktigelse

Mange av disse brannene kunne ha vært unngått om de hadde fulgt oppfordringen fra Kongelig Norsk Båtforbund(KNBF) om å ta en sikkerhetsbesiktigelse av båten.

Vi har et landsomfattende nett av 130 besiktigelsesmenn over hele Norge som foretar jevnlig kontroll av fritidsbåter. Dette bidrar å forhindre uhell og alvorlige ulykker. KNBF tilbyr dette som et ledd i det forebyggende arbeid for å bedre sikkerheten til sjøs. En slik sikkerhetskontroll koster 950 kroner for ikke-medlemmer og 650 kroner  for medlemmer.

Hva gjør en besiktigelsesmann? Han tar på vegne av KNBF oppdrag for båteieren om en frivillig sikkerhetsbesiktigelse av båten. En nøye planlagt prosedyre følges ved besiktigelse av områder og komponenter om bord som er viktige for sikkerheten. Besiktigelsesmannen skal også verifisere båtens identitet samt rettlede båteieren til å ivareta egen sikkerhet i eget fartøy. Båteieren får med dette en uhildet tredjeparts gjennomgang av båten, hvor det utferdiges en besiktigelsesrapport.

Besiktigelsesrapporten dokumenterer altså båtens tilstand ifm. de gjennomgåtte komponenter som har betydning for sikkerheten. Dette er momenter som også vil kunne ha betydning ved kjøp eller salg av båten.

KNBF oppfordrer alle båteiere til å ta en sikkerhetsinspeksjon på båten nå, gjerne nå da mange båter står på land, før båtsesongen begynner. Da kan du gå en trygg båtsesong i møte!

Relaterte artikler