”Et arktisk Rottderdam”

Enn så lenge er utbyggingen av Høybukta vest som nå skal designes, den store havnesaken i Sør-Varanger – og Øst-Finnmark. (Illustrasjon: Vegvesenet)

Kirkenes kan bli et arktisk Rottderdam. Referansen er at Kina vil lage en ny silkevei i Arktis. Norske byer kjemper om å bli et knutepunkt for all godstrafikken som forventes langs den nordlige sjørute.

Det skriver E24. Fredag offentliggjorde Kina sin første offisielle Arktis-strategi, og i den oppfordrer de selskaper til å bygge infrastruktur som kan legge grunnlaget for en ”arktisk silkevei”, melder Reuters. Dette altså ifølge E24.

Kina, som har observatørstatus i Arktisk Råd, ønsker å åpne opp skipsrutene nord for Sibir mot Vesten, noe som kan spare inn nesten 20 dager av reisetiden, sammenlignet med en rute gjennom Suez-kanalen, skriver China Daily.

Et av målene er ”uhindret handel” med utspring i landets enorme container-havner.

Kirkenes mest aktiv

I Norge er Kirkenes den byen som har lagt størst vekt på økende kinesiske godstrafikk i sine planer. Tromsø kan, som hjertet i en voksende region, utvilsomt skilte med størst befolkning, men Kirkenes ligger nærmest den nordlige sjøruten rent geografisk.

– Kinas nye Arktis-strategi er kjempegode nyheter! Det betyr at den kinesiske staten nå står bak visjonene vi har hørt om og at det er hold i den nye rapporten vår. En jernbane kan utvilsomt gjøre Kirkenes til et slags Rottderdam i Arktis, sier daglig leder Kenneth Stålsett i Sør-Varanger Utvikling.

’En arktisk jernbanevisjon’

I den ferske rapporten ’En arktisk jernbanevisjon’ presenteres følgende regnestykke:

Hvis 10 prosent av den fremtidige containertrafikken fra Nordøst-Asia til Nord-Europa går via Kirkenes havn, vil det tilsvare 37 000 containere per måned eller 10 sørgående godstog til Finland per dag i løpet av en sesong på 7,4 seilingsmåneder (containerskip med 4.800 TEU er lagt til grunn).

– Og 10 prosent er et ganske konservativt tall som på ingen måte er hentet ut av løse luften. Det tar for eksempel ikke høyde for at Kina kommer til å vokse. En jernbane vil gjøre det mulig for Norge å henge seg på global handel, skape store lokale og regionale ringvirkninger, og få store aktører til å se mot Nord-Norge, sier Stålsett.

Posisjonerer seg

Kina posisjonerer seg sterkt som global havneeier og -aktør og er nå skikkelig på offensiven også på våre breddegrader. I forrige uke kunne vi melde om sterke protester mot en enorm kinesisk containerhavn i Bohuslän. De omstridte planene om en ny containerhavn i Brofjorden like nord for Lysekil ble kjent før jul. Dyphavna skal etter planen bli Nordens største. Det er et kinesisk konsortium, bestående av det Hongkong-baserte Sunbase Group og byggeselskapet China Communications, som ifølge Sveriges Radio står bak planene om milliardinvesteringen som ble presentert for Lysekil kommune i midten av november.

I bytte mot havnetomter skal kineserne ha lovet store investeringer i infrastruktur, som veier, bruer og jernbane, samt investeringer i sykehus, skole og eldreomsorg.

(Hovedkilde: E24)

 

Relaterte artikler