6 vil designe ny havn i Høybukta

I januar 2016 besluttet Regjeringen at Høybukta vest er statens prefererte lokaliseringsalternativ som skal ligge til grunn for videre planlegging. (Illustrasjon: Vegveneset)

Seks konsulentbedrifter konkurrerer om å få designe ny havn i Høybukta vest i Sør-Varanger. Fristen for å levere tilbud gikk ut fredag.

– Vi er veldig fornøyd med at det har meldt seg mange godt kvalifiserte konsulenter, sier planleggingsleder Bjarne Mjelde i Statens vegvesen i Finnmark.

Det fremgår av en pressemelding fra Vegvesenet. De seks som har levert tilbud er:

  • Civitas (Asplan Viak AS)
  • Cowi AS
  • Multiconsult ASA
  • Rambøll Norge
  • Sweco Norge AS
  • ÅF Engineering

Må ha en fremdriftsplan

Nå skal Statens vegvesen gjennomgå tilbudene. Målet er at avgjørelsen som hvem som får oppdraget skal være klar rundt månedskiftet.

I konkurransen teller prisen 30 prosent, og det blir også lagt vekt på at tilbyderen har en framdriftsplan som gir sikkerhet for levering. Det viktigste er imidlertid at havneplanleggeren og eventuell prosessleder har erfaring med havneplanlegging som kan sammenlignes med prosjektet i Høybukta vest.

Statens vegvesen, Kystverket og Sør-Varanger kommune samarbeider om å lage reguleringsplan for området.

Etappevis utbygging

– Det er Samferdselsdepartementet som har anbefalt at det legges en ny stamnetterminal for Kirkenes i Høybukta vest. Målet er å etablere en internasjonal havn som skal være en klynge for maritim virksomhet og leverandørindustri, som kan dekke behov inntil 40 år fram i tid, skriver vegvesenet.

Havnekonsulenten skal lage forslag til en helhetlig havneløsning, blant annet om konkret plassering, størrelse og arealfordeling. Jernbaneterminal og veitilknytning til E6 skal være en del av planen. Havna skal planlegges for etappevis utbygging.

Les mer om prosjektet her.

(Pressemelding)

Relaterte artikler