Vil ha mer frukt og grønt sjøveien

Illustrasjonsfoto: Oslo havn

Mer frukt og grønt skal fraktes på den miljøvennlige sjøveien. Det er målet for et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Havn KF, frukt- og grønnsaksimportører og rederier.

– BAMA har høye ambisjoner om at miljøfotavtrykket fra vår transport kan bli lavere. Det krever bredere samarbeid, og bevisste valg av transportmidler i hele verdikjeden. Frakt sjøveien forutsetter at det møter våre miljømessige ambisjoner og at løsningene er pålitelige, fleksible og konkurransedyktige, forteller Arve Aspli, logistikksjef i BAMA.

Årlig importeres over 500 000 tonn frukt og grønnsaker til Norge. Mye kommer allerede sjøveien, men en for stor andel fraktes på overfylte veier fra Europa til Norge. Nå vil de store importørene som BAMA, COOP og Interfrukt vurdere om det er mer hensiktsmessig å frakte sjøveien. Med på laget har de containerrederiene, Oslo Havn KF og flere aktører innen sjøtransport.

Ønsker Europa-frukt på sjøen

Mye frukt og grønt importeres til Norge fra land utenfor Europa. Frakten skjer på store containerskip via de store havnene i Europa, som Rotterdam. Der omlastes containerne i mindre båter og kommer til Norge. Havna i Oslo mottar mye frukt, men om lag 300 000 tonn fraktes i dag med lastebil på veien gjennom Europa.

Sjøtransporten er svært konkurransedyktig, men må forbedres i alle ledd for å bli den foretrukne transportveien. Oslo Havn samlet derfor aktørene 5. desember for å etablere et sjøtilbud som gjør at flere velger sjøveien. Oslo Havn har i samarbeid med konsulent van Kempen Multimodal Consultancy og importørene innhentet kunnskap om markedet. Det har vært viktig å vite mer om volum- og produksjonssteder, kvalitets- og leveringskrav, transportveier- og betingelser, eksisterende og mulige sjøalternativer. Med denne kunnskapen presenterte containerrederiene Samskip, DFDS, Unifeeder og Viasea forslag til løsninger. Containerterminaloperatør Yilport Oslo var også tilstede.

Tilbakemeldingene fra både frukt- og grøntimportørene og rederiene, er at det er et stort potensiale, både for overføring fra vei til sjø, og forbedring av hele sjøtransportkjeden.

BAMA ønsker grønnere transportløsninger

Flere frukt- og grøntimportører ønsker i større grad å bruke sjøveien. Som Norges største frukt- og grøntimportør frakter BAMA ca. 5000 containere årlig via Oslo Havn. Det tilsvarer hundre tusen tonn, ogutgjør om lag tyve prosent av BAMAs totale volum.
I dag kommer bananer med oversjøisk transport fra flere land i Mellom-Amerika. Epler og druer kommer fra Sør-Afrika. Dette lastes over til feederbåter i Europa, for transport til Norge. BAMA ser et potensiale i å frakte frukt og grønnsaker fra kontinentene med mer miljøvennlige transportløsninger.

– Innen 2020 har vi som mål at 50 prosent av all inngående transport fra Europa skal fraktes mest mulig miljøvennlig, med en kombinasjon av tog, båt og bil. Sjøfrakt kan være en vinner hvis den leverer på pris og utslippskrav. Vi rapporter årlig på utslipp og miljø, og sjøfrakt passer derfor godt inn i vår miljøprofil. En annen svært viktig faktor er at varene kommer ut til din butikk når de skal. Havnas åpningstider må derfor være tilpasset en logistikk som gjør at butikkene får varene levert på morgenen, til konkurransedyktige priser, avslutter Arve Aspli.

Arve Aspli: – Sjøtransporten passer godt inn BAMAs miljøprofil, sier logistikksjef. (Foto: Oslo havn)

(Pressemelding fra Oslo havn)

Relaterte artikler