Cxense Display

Kaier i Harstad rehabiliteres

Larsneset med kaianlegg midt i Harstad sentrum. (Arkivfoto: Odd Henrik Vanebo)

Harstad Havn KF skal investere 15 millioner kroner i rehabilitering av kai på Larsneset i Harstad sentum og 11 millioner i hovedkai på Stangnes.

Dette ifølge innbydelse til tilbudskonkurranse på Doffin – den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.

Larsneset og Stangnes

På Larsneset omfatter oppdraget utbedring av betongkonstruksjoner, oppgradering av kaiutrustning samt etablering av katodisk beskyttelse.

Samtidig inviteres inviterer interesserte entreprenører til tilbudskonkurranse for rehabilitering av hovedkaien ved havneanlegget på Stangnes, som ligger skes km sør for Harstad sentrum. Hovedkaia er 120 meter lang og ble ferdigstilt i 1985. Anlegget har daglige skipsanløp. Oppdraget omfatter samme type utbedring som for Larsneset.

Enova-støtte

De to kaianleggene i Harstad var blant 20 landstrømprosjekter som i sommer fikk tildelt Enova-støtte, til sammen 5,5 millioner til Larsneset og Stangekaia.

Stangnes industrikai seks kilometer sør for sentrum. (Arkivfoto: Harstad Havn KF)

 

 

Relaterte artikler