Halv million til Bragstad Hamn


Foto: Visitnamdalen.no/Visitnorway.no

Fosnes kommunestyre har bevilget en halv million i tilskudd til byggetrinn 1 ved Bragstad Hamn.

Det melder Namdalsavisa/na.no: Rådmannen hadde innstilt på å avslå søknaden, men et forslag fra Sp/KrF om å yte et tilskudd, ble enstemmig vedtatt.

Vedtaket ble begrunnet med at fylkeskommunen har sagt ja til å bevilge 500.000 under forutsetning av at kommunen bidrar med et likelydende beløp.

Byggetrinn 1 har ei kostnadsramme på 3,4 millioner kroner og omfatter blant annet bygging av veg og etablering av kaianlegg.

(Kilde: Namdalsavisa/na.no)

 

Relaterte artikler