Oppkjøp i Langesund

Eiendommen ligger i forlengelsen av Langesund Fergeterminal og har stort potensial for Grenland Havn. (Foto: Grenland Havn)

Grenland havn har kjøpt opp nabobygg til Langesund havneterminal for å tilrettelegge for en utvidelse av kapasiteten.

I en pressemelding fra Grenland havn heter det under tittelen ”Spennende oppkjøp i Langesund”: Kongshavn Eiendom er nabo i syd til Langesund Fergeterminal, og oppkjøpet er av strategisk betydning for Grenland Havn.

Havnedirektør Finn Flogstad sier at området har potensial for ulik anvendelse, og at det skal avklares videre hvordan bygningen og eiendommen skal benyttes fremover.

Kjøpsavtale ble inngått mellom Grenland Havn og Kongshavn Eiendom, her representert ved (v-h) havnedirektør Finn Flogstad, og Ronny Lindum, Bjørn Eriksen og Øyvind Eriksen fra Kongshavn Eiendom. (Foto: Grenland Havn)

Relaterte artikler