Fortviler over nyordning for fiskerihavnene

Havnestyret i Vardø er bekymret for overføring av ansvar for fiskerihavnene til regionene fra 2020. (Foto: Vardø havn KF)

Havnestyre og yrkesfiskere fortviler over at eierskap og ansvar for fiskerihavnene skal overføres fra staten til regionene fra 2020.

Det skriver NRK.no: Vardø havnestyre mener det har blitt vedtatt uten debatt, og går sterkt mot overføringen.

– Den potten som blir fordelt til fiskerihavnene fra staten, blir fordelt på alle regionene. Det som tidligere har vært en behovsprøvd tildeling, blir nå fordelt likt, sier ordfører i Vardø kommune, Robert Jensen.

Redd for konsekvensene

Han er redd for konsekvensene av en slik overføring. Derfor har han på vegne av Vardø havnestyre sendt et høringsbrev til samferdselsdepartementet.

– Man kan tenke seg at antall fiskerihavner går ned, og bevilgningene til havnene går ned. Det betyr at vedlikehold av havner, anlegg, moloer og seilingsleder vil gi dårligere drift og mindre vedlikehold.

Jensen mener det også fører til færre båter, mindre fisk på land og færre bruk som etableres.

Hittil har staten ved Kystverket hatt ansvar for utbygging og vedlikehold av fiskerihavnene. Kystverket er nå fratatt midler til planlegging av nye tiltak, fram til regionene overtar i 2020.

”Den største verdiskaperen”

– Når olje- og gasseventyret er over skal vi fortsatt leve av de fornybare ressursene våre. Der er fiskeriene en helt vesentlig faktor. Det er den største verdiskaperen vi har i Norge.

– Hvis vi da har bygd ned fiskerihavnene blir det vanskelig for Norge å kunne levere det som er forventet av oss som nasjon. Derfor er det også viktig at fiskerihavnene fortsatt kan utvikles og vedlikeholdes, sier Robert Jensen.

(Kilde: nrk.no)

 

Relaterte artikler