Horten 3. testområde for autonome fartøy

Fra signeringen av avtalen: Fra venstre: Sjøfartsdirektoraret: Lasse Karlsen, avdelingsdirektør; Høgskolen i Sør-Øst Norge: Kristian Bogen, prorektor;  Kongsberg Maritime: Egil Haugsdal, president; FFI: Elling Tveit, avdelingsleder;  Kystverket: Arve Dimmen, sjøsikkerhetsdirektør; Horten kommune: Are Karlsen, ordfører og  DNV GL: Bjørn-Johan Vartdal, programdirektør for Maritime Transport i Group Technology Research. (Foto: Horten kommune)

Samarbeidspartnere har signert avtale om å etablere et testområde for autonome fartøy i Horten. Med det har Norge tre testområder av dette slaget, melder Kystverket.

Det er Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Kongsberg Maritime AS, Forsvarets Forskningsinstitutt, DNV-GL, Horten Kommune og Høgskolen i Sørøst-Norge som nå går sammen om å opprette testområdet.

Muligheter i Horten
Det er et høyt aktivitetsnivå når det gjelder forskning og utvikling av autonome fartøy i Horten. I området er det flere aktører som utvikler teknologi for autonome fartøy. Kongsberg Maritime utvikler teknologi til skipet YARA Birkeland som skal gå i rute mellom Larvik og Herøya. Forsvarets forskningsinstitutt(FFI) forsker på teknologi til ubemannede og autonome fartøy. Og Høgskolen i Sørøst-Norge har stort fokus på forskning på teknologi, styring og menneskelige aspekter til autonome fartøy.
Ordfører Are Karlsen er svært fornøyd med at vi får et slikt testområde på plass i Horten kommune:
– Tidligere var Horten kjent for skipsbygging. I dag er vi kjent for et teknologisk næringsliv i verdenstoppen. Det nye testområdet setter oss på kartet gjennom en kombinasjon av dette; skip og høyteknologisk utvikling.

Sikkerhet i høysetet
Avdelingsdirektør for sjøsikkerhet, Arve Dimmen, signerer avtalen for Kystverket.
– Vi ønsker å være en sentral aktør når ny teknologi utvikles og ulike konsepter skal prøves ut. Vi vil bidra til å gjøre Norge til en ledende nasjon i utprøvingen av autonome løsninger for skip. For dette er løsninger som kommer, understreker Dimmen. En utvikling vi ønsker å være med på, og påvirke til beste for norsk sjøfart og ikke minst for å ivareta dagens høye sjøsikkerhetsnivå.

Krav til testområde 
Testområdet er geografisk avgrenset til Breiangen og Indre havn. Det skal kun gjennomføres aktiviteter i testområdet i Horten etter gjeldende regelverk. Testområdet er ikke begrenset til avtalepartene alene, men gir mulighet for enhver relevant aktør, både norske og utenlandske til å kunne benytte området. Testområdet vil offisielt tas i bruk fra og med den 6. desember 2017.

Autonomt fartøy på sjøen demonstreres etter signeringen. (Foto: Horten kommune)

(Kilde: Kystverket)

 

 

 

Relaterte artikler