”I ferd med å bli et maritimt Disneyland”

MS «Sandnes» var i perioden 1950–74 et kystruteskip som gikk i nattruten Stavanger/Sandnes–Haugesund–Bergen. Nå veteranskip som risikerer å miste sin faste kaiplass i Vågen. (Foto: Jarle Vines/Wikipedia

”Havnen er i ferd med å bli et maritimt Disneyland der turister må skånes for livets realiteter – som for eksempel lasting av et skip.”

Det skriver sjefredaktør Bjørn G. Sæbø på lederplass i Rogalands Avis. ’Lederen’ er også gjengitt i Dagsavisen:

“Vågen, kaiene, livet som skipstrafikken fører med seg – alt dette er viktige bestanddeler av Stavangers sjel. Byen mistet noe viktig da det som var igjen av torghandelen av ulike årsaker flyttet vekk fra Torget, og nå risikerer vi at nok en bit forsvinner fordi veteranskipet MS «Sandnes» ikke oppfyller Stavanger Havns HMS-krav. Ifølge Aftenbladet skal lasting fra lastebil når det er store folkemengder på kaien, føre til store HMS-utfordringer.

«Sandnes» ble bygd på Nylands Verksted i Oslo for å frakte folk og gods i nattruten mellom Sandnes, Stavanger, Haugesund og Bergen. Omdømmet som ett av kystens vakreste skip er lett å forstå for alle som ser fartøyet ved sin faste plass ved Strandkaien. MS «Sandnes» er både erklært bevaringsverdig av Riksantikvaren, og hun er også kjent for å være Norges største veteranskip. Det gamle nattrute- og losjiskipet er rett og slett en attraksjon som gjør Vågen til et mer attraktivt sted å besøke – ikke uvesentlig etter at Torget ble en mennesketom steinørken.

Ifølge havneselskapets ledelse skal de 1000 årlige leveransene av diverse varer og utstyr som trengs til den daglige drift av skipet, utgjøre en fare for forbipasserende. Det er talende når det å laste gods til et skip i Vågen er blitt en trussel mot helse, miljø og sikkerhet. Havnen er i ferd med å bli et maritimt Disneyland der turister må skånes for livets realiteter – som for eksempel lasting av et skip.

HMS-utfordringer skal selvsagt tas på alvor, men en koordinering mellom Stavanger Havn, MS «Sandnes» og cruiseskipene må være mulig å få til. For eieren Ryfylke Dampskibsselskap og havnebyen Stavanger vil det være et nederlag å bortvise en så viktig del av kysthistorien som MS «Sandnes» er. Havneselskapet er i interkommunalt eie, og har ledende politikere i styret. Eiere skal ikke detaljstyre, men et lite hint om historieløshet vil gjøre seg,” heter det avslutningsvis i “lederen”.

Relaterte artikler