Interpellerer om nordisk havnesamarbeid

Ruth-Marie Grung, Arbeiderpartiet, Hordaland

Ruth Grung, stortingsrepresentant for Hordaland Arbeiderparti, har fremmet en interpellasjon for forsvarsministeren om  samarbeid mellom nordiske havnebyer.

Bakgrunnen for interpellasjonen om cruiseskip, er at Ruth Grung mener vi har en stor mulighet til å innta en ledende posisjon i utviklingen av mer miljøvennlig skipsfart.

Hele interpellasjonen: 
«Skipsfarten er av avgjørende betydning for å sikre global handel og verdiskaping. Norden ligger langt fremme når det gjelder å utvikle teknologi for mer miljøvennlig skipsfart. Det norske presidentskapet for Nordisk råd har en ambisjon om å styrke Nordens konkurransefortrinn på dette området i 2018. Bergen og Oslo havn har en aktiv politikk for å tilrettelegge for landstrøm. Det er etablert et samarbeid i Østersjøen mellom Tallin, Helsinki, Stockholm og Turku for etablering av landstrøm for ferger. Dersom de nordiske havnene gikk sammen om felles krav til cruiseskip, håndtering av avløpsvann, drivstoff, miljødifferensiering av avgifter, tekniske løsninger for landstrøm med mer, ville vi ha en stor mulighet til å innta en ledende posisjon i utviklingen av mer miljøvennlig skipsfart. Vil statsråden ta initiativ til et slikt samarbeid mellom nordiske havnebyer?»

 

Relaterte artikler