Containertrafikken tilbake på sporet

”Gjør Drammen til en av Norges beste intermodale havner.” (Arkivfoto: Drammen havn/Næringsforeningen i Drammensregionen)

Drammen havn er igjen tilbake med container-tog etter at jernbanesporet har vært stengt siden 2015. Green Cargo vil kjøre to ukentlige avganger til alle destinasjoner i landet.

Det melder Drammen Live 24/dm24.no: – Nå har vi endelig containertrafikk tilbake på sporene og har stadfestet posisjonen som en av Norges beste intermodale havner, sier assisterende havnedirektør Ivar Vannebo.
Stengt i over to år
Sommeren 2015 ble togsporet fra Drammen havn på Holmen stengt på grunn av de store jernbaneutbyggingene på havna. I september måned var sporkrysset ut til containerhavna på plass og med Green Cargo sitt togtilbud gir dette Maersk og Unifeeder sine varestrømmer en effektiv kobling mellom skip og bane.
– Dette gir oss stabilitet, forutsigbarhet og store miljøbesparelser, sier Marthe Madsgård i Maersk.
Fraktet med lastebil
I perioden jernbanesporet har vært stengt har alt godset blitt fraktet med lastebil fra Drammen havn til Alnabru, der det videre har blitt lastet over på bane.
Når man nå kan kutte den siste biltransporten er besparelsene både for transportselskapene og for miljøet store. Det har ukentlig blitt sendt ca. 40 TEU’s hver vei Drammen- Oslo i følgeKjell Owrehagen i Green Cargo.
Tett dialog med togselskapene
– Dette er en viktig hendelse. Vi har jobbet for dette lenge og vært i tett dialog med togselskapene. Nå fjerner vi lastebilene fra veien og får lasten direkte over på bane. Alt som erstatter lastebiler er et gode, sier Jarle Aakredalen i Unifeeder.

Han fremholder at mange tviholder på lastebilen av gammel vane og at man i mye større grad må fokusere på fordelene av sjøtransport og ikke minst kombinasjonen sjø og bane.

Ivar Vannebo: – Containertrafikk endelig tilbake på sporene. (Arkivfoto: Drammen havn)

(Kilde: Drammen Live 24/dm24.no)

Relaterte artikler