Venter 41 prosent økning i skipstrafikken

Ketil Solvik- Olsen åpnet seminaret. (Foto: Kystverket)

Samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen oppfordret til fortsatt satsing på teknologi i oljevernberedskapen, da han åpnet Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning.

Fram mot år 2040 er det ventet en økning i skipstrafikken på 41 prosent. Dette innebærer også en økning i sannsynligheten for ulykker som medfører utslipp av akutt forurensning.

Må møtes med ny teknologi

– Et av tiltakene i møte med denne utviklingen er ny og bedre teknologi, sa statsråden. Samtidig understreket han at Kystverket allerede er langt fremme på dette området, både innen sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning. Solvik- Olsen sa også at han var svært imponert over gjennomføringen av olje- og kjemikalieøvelsen SCOPE, tidligere i høst.

Viktig seminar

Årets viktigste seminar for aktører innen beredskap mot akutt forurensningt ble gjennomført ved månedsskiftet. Deltakerne var ledende personell tilknyttet den statlige og kommunale beredskapen, relevante myndigheter, representanter fra operatørene tilknyttet petroleumsvirksomheten og norske utstyrsleverandører.

Kilde: Kystverket

Relaterte artikler