Skangas tildelt Risavikaprisen 2017

En tydelig stolt Kimmo Rahkamo (t.v.), administrerende direktør i Skangas AS, mottok Risavikaprisen 2017. Prisen ble delt ut av varaordføreren i Sola, Jan Sigve Tjelta.

Skangas AS er årets vinner av den prestisjetunge Risavikaprisen. Prisen ble delt ut av varaordfører Jan Sigve Tjelta (KrF) under Risavikadagen 2017 før helgen.

I begrunnelsen fra juryen sies det blant annet at Skangas utmerker seg med å være et selskap med solid drift over tid. Et selskap med fokus på miljø og innovasjon og imponerende resultater innen helse, miljø og sikkerhet.

Vinneren har vært til stede i Risavika siden 2010, og har hele tiden utgjort en viktig del av den sterke energiklyngen som har utviklet seg her. Selskapet leverer flytende naturgass til prosessindustrien og skipsfarten i hele Norden.

”Utviser solid drift”

Når juryen understreker at vinneren utviser solid drift, så bygger dette blant annet at selskapet, etter å ha gjennomført omfattende investeringer i nytt anlegg i 2008-2009, i fjor for første gang gikk med overskudd. Utsiktene for svarte tall også i 2017 er gode. Selskapet har nå 81 ansatte, hvorav 48 har virke her i Risavika, og de øvrige i i Fredrikstad, Sverige og Finland.

Når juryen videre understreker Skangas sine bidrag innen miljø og innovasjon, så er dette tuftet på det faktum at leveransene av naturgass fra selskapet bidrar til betydelige utslippsreduksjoner av klimagasser. For eksempel vil en typisk marin kunde ved overgang til naturgass, minske utslippene av CO2 med 25%, og fjerne alle utslipp av NOx og partikler.

Selskapet er også i front innen utvikling av nye tekniske løsninger. I 2015 ble det installert en skreddersydd lastearm for LNG på kaien i Risavika,, og i 2016 utførte selskapet den første bunkringen skip-til-skip i Gøteborg.

HMS veklagt av juryen

Juryen har videre lagt betydelig vekt på selskapets resultater innen helse, miljø og sikkerhet. Dette er et område der vinneren til tider har opplevd rikelig med kritisk fokus fra omgivelsene. Derfor er det kort sagt imponerende å registrere at selskapet nå har gjennomført over 2 500 arbeidsdager uten skader eller ulykker.

Denne sterke prestasjonen kan i stor grad tilskrives et sterkt HMS-fokus på alle nivåer i organisasjonen, en vedvarende bevissthet rundt kontinuerlig forbedring og et svært godt samarbeid med aktører som brannvesen, politi, transportører, Sola kommune og Direktoratet for sikkerhet og beredskap.

Årets jury har bestått av: Steinar Madsen (leder av ressursgruppen for Risavika og administrerende direktør i Risavika Havn), Ingrid Nordbø (rådmann i Sola kommune), Njål Skår (adm Skår (administrerende direktør i Sparebanken Vest) og Harald Minge (administrerende direktør i Næringsforeningen).

Tidligere vinnere av Risavikaprisen:

  • Conoco Phillips
  • Fjord Line
  • Nor Sea Group
  • Norske Shell

 

Relaterte artikler