Transport og Logistikk igang

I dag starter årets utgave av Transport og logistikk på Gardermoen. I år kommer det ekstra mange transportkjøpere.


Fasiten fra konferansen de siste årene har vært nærmere 900 deltagere fra over 350 bedrifter.
– I år har vi sett en rekordstor økning blant transportkjøpere som har meldt seg på, sier Jo Eirik Frøise, prosjektlederen som har loset konferansen trykt i havn de siste 13 årene.

Møteplass
I år er det 59. gangen konferansen går av stabelen og  den har i mange av disse vært landets viktigste møteplass for alle som arbeider med transport og logistikk.
– Dette er en viktig møteplass for beslutningstakere, bedriftsledere, logistikksjefer, systemansvarlige, politikere, forskere og byråkrater som har et engasjement innenfor transport- og logistikknæringen, sier Frøise

– Vareeiere, samferdselspolitikk, klimautfordringer og lønnsomhet er stikkord for årets Transport- og Logistikk-konferanse. Vi håper dette et program som treffer også det havnene er opptatt av, sier konferansegeneralen.

Diskuterer ny havnelov
– Vi er opptatt av å presentere nye logistikkløsninger og trender i bransjen under konferansen, sier Frøise og gjentar at det også i år blir det mye havnerelatert stoff på programmet.

– Vi tar for oss utfordringene til med en ny havne- og farvannslov.  Representanter fra både havner og myndigheter vil fortelle om  hvilke  erfaringer det siste året hvor det er jobbet i utvalget. Har drømmen om mer gods på kjøl strandet? er et spørsmål som vil bli reist, sier Frøise.

– Som vanlig avsluttes konferansen av den tradisjonelle samferdselsdebatten. Her vil samferdselsministeren møte de nyvalgte fraksjonslederne fra de ulike partiene til debatt om det nye statsbudsjettet som fremlegges i forkant av konferansen. Da er det også anledning for å gjøre opp status, sier Frøise.
– Hva oppnådde den blå-blå regjeringen i fire år med makten i samferdselsdepartementet? Hva er gjort vedrørende finansiering av infrastruktur? Hvordan har innføring en rekke EU direktiv påvirket transportnæringen? Hva gjøres for å få en pålitelig jernbanetransport? Og har drømmen om mer gods på kjøl strandet? Dette er noen av spørsmålene som stilles under debatten, sier han.

Relaterte artikler