Cxense Display

Reitan Eiendom AS kjøper seg inn i Dora

Dora AS har hatt som hovedformål å forvalte ubåtbunkeren Dora 1 på Nyhavna i Trondheim, som gjennom et halvt århundre er utviklet fra å være en ubåtbunker bygd for krig men uten oppgaver, til å bli en særdeles innholdsrik bygning med en lang rekke spennende leietakere som utelukkende har fredelige gjøremål. (Foto: Dora AS)

Reitan Eiendom AS og dagens eiere i Dora Holding AS er blitt enige om at Reitan Eiendom AS kjøper seg inn og blir 32 prosent-eier i det nye holdingselskapet Dora Bunkeren Holding AS på linje med de øvrige hovedeierne. I dette eiendomskonsernet inngår flere eiendommer på Nyhavna i Trondheim med den tidligere ubåtbunkeren Dora 1 som den mest kjente.

Det skriver Reitan Eiendom i en pressemelding: For Dora er det svært gledelig å få Reitan Eiendom AS inn som en av tre hovedeiere. Vi skal fortsette å levere gode næringslokaler til det økende antallet leietakere som etterspør lokaler på Nyhavna. Den nye konstellasjonen vil styrke selskapet og tilføre en bredere kompetanse som kan nyttes til å delta i utviklingen av en spennende bydel. Dette uttaler adm. dir. Geir Halmøy i Dora Holding AS.

Strategisk investering

For Reitan Eiendom AS er dette en strategisk og langsiktig investering. Nyhavna med tilstøtende områder vil i årene som kommer utgjøre viktige utviklingsområder for Trondheim, og for oss er det av stor interesse å delta i denne utviklingen. Dora er sentralt plassert på Nyhavna, og selskapet har i flere år engasjert seg i utviklingen av området. Samtidig har selskapet en betydelig eiendomsportefølje med langsiktige og gode leietagere. Gjennom denne transaksjonen ønsker Reitan Eiendom å kanalisere vårt videre engasjement på Nyhavna gjennom Dora. Dette uttaler adm. dir. Ingolv Høyland i Reitan Eiendom AS.

En milepel

For familiene Dahl og Olrich Paus som har vært hovedeiere i Dora-selskapene siden 60-tallet, er det en milepel å få inn en likeverdig lokal partner etter snart 50 års eiendomsdrift i Trondheim. Selskapet styrker og synliggjør sin egenkapital på om lag 700 millioner, og ruster seg til et økende engasjement i utviklingen på Nyhavna og de nærliggende områder. Begge familier fortsetter som langsiktige hovedeiere på lik linje med Reitan Eiendom AS. Dette uttaler Peder Paus, mangeårig styreleder i Dora Holding AS..

Kommunens føringer vil bli fulgt opp

Hva som konkret vil skje med eiendommen – noe øremerket for nærings-/handeløsutvikling? –
Vår eiendom i Maskinistgata/Kobbes gate har i snart 20 år vært regulert til privat/offentlig næringsformål og her reises nå et nytt kontorbygg på deler av tomten.
Det som på generell basis er klart, er at kommunens føringer gjennom kommunedelplanen om både næring og boliger på Nyhavna vil bli fulgt opp på sikt, sier Geir Halmøy, adm.dir. i Dora Holding AS til Havnemagasinet.

Relaterte artikler