Premierer miljøeffektive skip

Illustrasjonsfoto: VisitOslo

I dag ble de største cruisehavnene i Norge enige om en modell, Environmental Port Index (EPI), for å beregne skipenes miljøpåvirkning i cruisehavnene.

Brennpunkt sender tirsdag kveld programmet Shit O`hoi om cruisetrafikken. Norske cruisehavner kommenterer:

Kobler miljøpåvirkningen til pris

– Vi jobber videre med å koble miljøpåvirkningen til pris i havnene. På bakgrunn av dette kan vi gi økonomisk fordeler til de mest miljøeffektive skipene når de ligger til kai.

Mange havner bruker i dag Environmental Ship Index (ESI) for å gi miljørabatter, men vi ser at det er få skip som er ESI registrert og derfor får vi ikke den ønskede effekten. Bergen Havn har derfor tatt initiativ og invitert de største cruisehavnene i Norge til å finne en modell for bedre miljøvekting.

Tungvektere deltakere

Deltakere i prosjektet er Bergen og Omland havnevesen (BOH), Stavangerregionen Havn, Oslo Havn, Aurland Hamnevesen, Stranda Hamnevesen, Ålesundregionens Havnevesen, Trondheim Havn, Destinasjon Eidfjord, Cruise Destinasjon Hardangerfjord, Tromsø Havn, Molde og Romsdal Havn, Norske Havner, Innovasjon Norge og Kystverket.

– Havnene skrev under en samarbeidsavtale i juni 2017, nå har vi hatt det andre nettverksmøte og er enig om veien videre. Nå i høst skal vi jobbe videre sammen med DNV GL for å se hvordan modellen virker i praksis, sier prosjektansvarlig Even Husby i Bergen og Omland havnevesen (BOH).

Ett av målene er at dette skal tilrettelegge for større åpenhet rundt cruisenæringen og det de faktisk gjør for å redusere sine utslipp.

Fornøyd med enighet om modell

– Jeg er svært fornøyd med at så mange aktører er enige om en modell for å beregne skipsanløpenes miljøpåvirkning. Håpet er at modellen bidrar til at rederiene blir mer  miljøbevisste. Oslo Havn vil øke cruisetrafikken til byen, og ønsker besøk av de mest moderne og miljøvennlige skipene. Mange cruiseskip har i dag svært gode renseanlegg. Men som en av tre havner i Norge, har Oslo også et godt tilbud til cruiseskip uten de beste renseanleggene. Nå kan de pumpe avløpsvann direkte inn i det kommunale avløpssystemet. Dette er et resultat av et meget godt samarbeid med Oslo kommunes Vann- og avløpsetat. Det er moderne, effektivt og miljøvennlig, sier Ingvar M. Mathisen, direktør i Oslo Havn KF. Han er også styreleder i Cruise Norway.

(Pressemelding)

Relaterte artikler