Oslo havn erklært Port of Convenience (POC)

Vil kunne få betydning for cruisetrafikken på Oslo havn. (Illustrasjonsfoto)

Styret i ITFs koordineringskomité i Norge vedtok mandag enstemmig å erklære Oslo havn som bekvemmelighetshavn (Port of Convenience).

Det skriver Norsk Transportarbeiderforbund i en pressemelding. Den norske koordineringskomiteen fikk fullmakt fra ITF om å gjøre et slikt vedtak på et møte i ITF (International Transport Workers’ Federation) i Cape Town i Sør-Afrika i juni i år. De norske ITF-forbundene ba den gangen om at vedtaket ble utsatt inntil det var drøftet med de politiske myndigheter i Oslo.

Bakgrunnen for vedtaket er at det er avslørt flere tilfeller av sosial dumping, brudd på sjøfolkenes tariffavtaler og brudd på ILO-konvensjon 137 i havna. I løpet av sommeren/høsten har derfor representanter for den norske koordineringskomiteen hatt flere møter med representanter for havnemyndighetene i Oslo og byrådet i Oslo, uten at dette har ført til endringer av praksisen i Oslo havn. Fortsatt utfører skipets mannskap lossing og lasting av skip, ofte uten godtgjørelse, i strid med skipenes tariffavtale om «Cargo Handling Clause» og uten å tilkalle havnearbeidere etter ILO-konvensjon 137.

Styret i ITFs Koordineringskomité i Norge så derfor ingen annen utvei enn å erklære Oslo havn som Port of Convenience. De norske ITF-forbundene ber alle ITF-tilsluttede organisasjoner om å ta kontakt med sine samarbeidspartnere og be dem om å slutte å bruke Oslo havn og ellers iverksette andre nasjonalt lovlige tiltak inntil situasjonen i Oslo havn er løst.

(Kilde: Norsk Transportarbeiderforbund/NTB)

 

Relaterte artikler