700 mill. til ”Kystruten Bergen-Kirkenes”

Det er ikke engang sikkert at Hurtigruten kommer til å delta i konkurransen om bevilgningen til ”sjøtransporttjenester på strekningen Bergen–Kirkenes”. (Illustrasjonsfoto: Hurtigruten)

Av enkeltstående budsjettposter har avtalen med Hurtigruten spesiell interesse i hele Kyst-Norge.

Hurtigruten nevnes ikke ved navn; det legges jo opp til en anbudsrunde for ”Kystruten Bergen–Kirkenes”, hvor Hurtigruten eventuelt blir én av flere som melder seg.

Det står i Statsbudsjettet 2018: ”Staten kjøper sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes. Regjeringen foreslår å bevilge 700,8 millioner kroner til drift av kystruten i 2018. I forbindelse med utlysning av konkurranse om nytt kjøp av tjenester når gjeldende avtale med Hurtigruten AS går ut, er det lagt opp til å videreføre tjenesten med daglige, helårlige og gjennomgående seilinger.”

 

Relaterte artikler