Bombefunn 72 år etter krigens slutt

Minedykker på bombedesarmeringsoppdrag under øvelsen Artic Specialist i Ramsund i 2016. (Foto: Olav Standal Tangen/Forsvaret)

Bombefunn i havneområder kysten rundt er fremdeles et problem 72 år etter krigens slutt. Det kan fremdeles ligge mer enn ti tusen større og mindre eksplosiver i norske farvatn.

Det skriver barentswatch.no i på sin hjemmeside, hvor det kjente rådet gjentas: Ved slike funn ikke rør, men meld fra til politiet!

Mest langs ytre kyst

Eksplosivene kan dukke opp overalt der det var minefelt og aktive krigshandlinger. Det vil i praksis si hele den ytre kysten, ikke minst rundt Narvik og i Øst-Finnmark. Det er mindre sjanse for å finne et eksplosivder i de indre fjordarmene der det ikke var krigshandlinger, skriver barentswatch.no.

Kan eksplodere

Etter så lang tid vil tennmekanismene, som er avhengige av strøm i batteriene, normalt ikke fungere lenger. Men sprengladningen kan virke like bra i dag som da de var nye. Det betyr at dersom detonatoren står inne, kan bomben eller minen eksplodere ved hard mekanisk påverknad. Et eksempel er et anker som treffer forkjært.

Titalls funn hvert år

Granater fjernet fra Solstrand i Tromsø av Forsvarets EOD-personell. (Foto: FFI)

– Vi har flere titalls funn hvert år. Det er færre store funn nå. Det er som regel enkeltgranater, men også artilleriprosjektil og flybomber, sier Lars Blix Olsen, leder for felles enhet for operativ tjeneste i Finnmark politidistrikt.

Etter at politiet har vurdert funnet, sendes det skriftlig henstilling om bistand til FOH. Alt som finnes blir destruert.

(Kilde: BarentsWatch)

Hele artikkelen kan du lese her.

Relaterte artikler