Bekymret for havneberedskap

Havnedirektøren i Kristiansand frykter for nasjonal beredskap når Forsvaret forsvinner fra Sørlandet.

– Vi er et nasjonalt knutepunkt, men ser med bekymring på at Forsvaret, Heimevernet og Sjøheimevernet reduseres og blir nærmest borte, sier havnedirektør Halvard Aglen (bildet) i Kristiansand havn til AldriMer.no. Aglen er også tsyreleder i Norske Havner.

– Vi er bekymret fordi Kristiansand havn er inngangsporten til Europa. Vi er havna nærmest EU, med et NATO-land rett over dammen. Vi er en nasjonal aktør, og derfor er vi opptatt av hvordan beredskapen er dimensjonert, sier Aglen.

«Øvelse Gjallarhorn»

I juni gjennomførte Heimevernet sin «Øvelse Gjallarhorn» i Kristiansand, uten egne båter. De eneste båtene som var involvert, var Kristiansand havns egne fartøyer, som brukes til å observere.

– Øvelsen gikk fint den, vi øvde sammen med Heimevernet. Enkelte HV-soldater var i våre båter, de hadde ikke egne. Sjøheimevernet var ikke involvert, sier Halvard Aglen.

Beklager militær avvikling

Etter massiv nedbygging er den eneste militære tilstedeværelsen på Sørlandet i dag skolesenteret på Kjevik.

Aglen ønsker ikke kritisere Heimevernet eller øvelsen, men er opptatt av at Forsvaret i stadig mindre grad er til stede som et aktivt middel for å ivareta interesser i havna.

(Kilde: AldriMer.no)

 

Relaterte artikler