KS2-oppstart for Stad skipstunnel

26. september starter arbeidet med den siste kvalitetssikringen, den såkalte KS2, for Stad skipstunnel.

Det er konsulentselskapet Athkins/ Oslo Economics som skal stå for den eksterne kvalitetssikringen, på vegne av Finansdepartementet. De skal kvalitetssikre tallene og løsningene som Kystverket har lagt til grunn for prosjektet i sin konsekvensutredning.
Oppstartmøte for KS2 er satt til 26 september, der Finansdepartementet, Samferdselsdepartementet og Kystverket skal stille, i tillegg til Athkins/Oslo Economics, melder Kystverket.

 

 

Relaterte artikler