Investerer 200 mill. i opplevelsessenter

Bildet viser hvordan opplevelsessenteret Ing. G. Paulsen vil se ut etter utvidelse og oppgradering. (Foto: Hurtigruten Svalbard/Reactor Retail)

Hurtigruten skal bruke 200 millioner kroner på den største reiselivsinvesteringen på Svalbard noensinne, med kraftig utvidelse og oppgradering av hoteller, restauranter og naturbasert reiseliv.

– Det er en investering for fremtiden, sier konsernsjef Daniel Skjeldam. Gjennom datterselskapet Hurtigruten Svalbard er Hurtigruten den største og eldste reiselivsbedriften på Svalbard. Nå vokser virksomheten ytterligere, med en omfattende investering i reiselivsaktivitet, restauranter og hoteller.

Største investering noensinne

– Dette er den største reiselivsinvesteringen på Svalbard noensinne. For Hurtigruten er det en investering i fremtiden. Det vil ikke gi noen kortsiktig gevinst. Men den er med på å løfte kvaliteten og sikre en bærekraftig vekst i reiselivet på Svalbard, sier Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam.

– Hurtigrutens satsing vil også sørge for lokal verdiskaping, lokale arbeidsplasser og fortsatt norsk aktivitet på Svalbard. Samtidig er vi med på å bevare verdifull polarkompetanse som Norge har bygget opp gjennom generasjoner, sier Skjeldam.

Total prislapp på Hurtigruten Svalbards nye storsatsing er på 200 millioner norske kroner

Ing. G. Paulsen

Snøskuter-utleie- og polarutstyrsbutikken, oppkalt etter mannen som importerte Svalbards første snøskuter i 1961, skal gjennom en omfattende utvidelse og ombygging. Når anlegget står ferdig, blir det et moderne opplevelsessenter for Hurtigruten Svalbards utfluktsgjester.

(Pressemelding)

 

Relaterte artikler