Står ferdig på senhøsten

Kiskaia i Namsos havn var tidligere kommunal og planlagt utvidet fra 56 til 80 meter. (Arkivfoto: Namsos kommune)

Namsos Tømmerkai skal stå ferdig etter planen 1. november.

Det bekrefter prosjektleiar Odd Helge Søraunet i Trondheim Havn overfor kystskogbruket.no.

Arbeidet på den nye tømmerkaia i Namsos (Kiskaia) startet opp i midten av juni. Eier er Trondheim Havn KF, og en bruksavtale sikrer skogeierne i regionen en prioritert rett til bruk av tømmerkaia i fremtiden. Prosjektlederen opplyser at anlegget, som koster i underkant av 20 millioner kroner, etter planen skal stå ferdig kring 1. november.

Entreprenørene

Hallingdal Bergboring har utført en relativt komplisert fundamentering av peler i løs masse og fjell. Arbeidet er nylig ferdig, og prosjektleder Magnus Veslegard i Hallingdal Bergboring forteller til kystskogbruket.no at arbeidet stort sett gikk greit. Det er boret hull med diameter ca. 70 cm og ca. 1 meter ned i fjell under løsmasser. Deretter er stålrørene (totalt 18 rør) med tilsvarende diameter (ca. 70 cm) og med 1,25 cm godstykkelse ferdig montert.
Hovedentreprenøren Sea Service AS skal nå armere rørene, fylle i betong og legge dekke på kaien.

Tidligere kommunal kai

Kiskaia i Namsos var tidligere kommunal og planlagt utvidet fra 56 til 80 meter. Det ble gitt en statlig bevilgning på 5,5 mill. kroner i 2014. Norconsult ble høsten 2014 engasjert av kommunen for videre planlegging av tømmerkaia. Eieransvaret ble i 2016 overført til Trondheim Havn KF.

9 millioner fra Staten

En tilleggssøknad til Landbruksdirektoratet høsten 2016 gav positivt resultat og den totale statlige bevilgning til tømmerkaien i Namsos er nå ca. 9 millioner kroner,

Namsos er et sentralt knutepunkt for store tømmerressurser i regionen. Hvis det legges til grunn at massevirke frå alle namdalskommuner går til kai i Namsos, vil det årlig gå inntil 160 000 kubikkmeter tømmer over den nye tømmerkaia, skriver kystskogbruket.no.

 

Relaterte artikler