Ønsker seg til Pukneset

Mange interessenter: Ordfører Rune Rafaelsen (fra v.), regionvegsjef Torbjørn Naimak og regiondirektør Jan Morten Hansen i Kystverket er enige om å samarbeide for å lage plan for ny havn i Høybukta vest. (Foto: vegvesen.no)

Sentrale næringslivsaktører etterlyser nok en gang direkte kontakt med Sør-Varanger kommune om partnerskap i den nye havneterminalen Høybukta vest. De ønsker seg til Pukneset.

I februar gikk kommunestyret i Sør-Varanger inn for å regulere området Høybukta vest som ny stamnetterminal. Milliardprosjektet er et av de største i Sør-Varanger i moderne tid, melder nrk.no/finnmark.

– Men et halvt år senere har fortsatt kommunen ikke tatt direkte kontakt med oss som har meldt oss interessert i et partnerskap om utbygging, sier direktøren i Kimek, Greger Mannsverk.

Mange aktører

På et åpent møte helt nylig orienterte Statens vegvesen om planprosessen for havneterminalen som skal ligge vest for flyplassen på Høybuktmoen.

Det er vegvesenet som har fått ansvaret for å utrede utbygginga i samarbeid med blant andre Kystverket, Sør-Varanger kommune og Finnmark fylkeskommune.

Vil til Pukneset

Greger Mannsverk, gjennom sine selskaper Kirkenesbase AS og Kirkenes Maritime Park AS, har i flere år jobba for å etablere seg på Pulkneset like nord for Høybukta vest. De har likevel meldt sin interesse for Høybukta, dersom området skulle vise seg å være egna for havneutbygging.

Mannsverks selskaper ønsker å bygge ei havn som skal kunne håndtere olje- og gassvirksomhet, og de vil flytte så mye som mulig av den virksomheten de har i Kirkenes sentrum i dag ut av byen.

Et spleiseprosjekt

Det er kommunen sammen med næringslivspartnerne som skal betale selve havneutbygginga. Staten tar frt økonomiske ansvaret for veitilførselen fram til havna.

(Hovedkilde: nrk.no/finnmark)

 

Relaterte artikler