Sammen om tiltak for bedre miljø

Illustrasjonsfoto: Bergen og Omland Havnevesen/VPB Media

En rekke norske cruisehavner går sammen om å redusere cruiseskipenes miljøpåvirkning i havnene. Bergen og Omland Havnevesen (BOH) 
er prosjektansvarlig.

Havnene vil, i samarbeid med DNV GL, utarbeide et verktøy for å kunne dokumentere blant annet utslipp til luft og vann, avfallshåndtering og energibruk fra cruiseskipene når de ligger til kai.  Verktøyet vil gi en vurdering av hvert skips miljøpåvirkning, og beregne en miljøscore for hvert skip.

Vil belønne de beste

Målet er å oppmuntre rederiene til å velge gode miljøløsninger. Det vil havnene gjøre ved å belønne skipene som er best på dette ved å gi reduserte havneavgifter.

– Norske havner ønsker å bidra til renere luft og vann i havnene, og vi målet vårt har vært å finne en felles løsning som alle havnene kan benytte, sier prosjektleder Even Husby i Bergen og Omland Havnevesen (BOH)

Prosjektet tar utgangspunkt i behovet til en del sentrale og store cruisehavner, men løsningen vil bli gjort tilgjengelig for alle havner som ønsker å benytte den.

Deltakerne

Deltakere i prosjektet er Bergen og Omland Havnevesen (BOH) – prosjektansvarlig, Stavangerregionen Havn, Oslo Havn, Aurland Hamnevesen, Stranda Hamnevesen, Ålesundregionens Havnevesen, Trondheim Havn, Norske Havner, Innovasjon Norge og Kystverket.

(Pressemelding fra i Bergen og Omland Havnevesen)

Relaterte artikler