Robotcontainer seiler selvstyrt til kai

Robotcontaineren SEAtrue på vannet. (Foto: DNV GL)

Sjømatnæringen møter stadig høyere forbrukerkrav til bærekraftig sjømatproduksjon. Derfor har en gruppe norske masterstudenter brukt sommeren til å utvikle smarte ’robotcontainere’ med kjølesystemer som kan seile til kai uten menneskelig innblanding.

– Ny teknologi gir oss uante muligheter for produksjon av sjømat. Bedre kjølemetoder som gir lengre holdbarhet, førerløse skip og stordata kan redusere kostnader, sikre høyere kvalitet og bedre informasjon til forbruker. Mulighetsrommet dette skaper har vi forsøkt å utnytte, sier prosjektleder Ole Johan Lønnum som til daglig studerer marin teknikk ved NTNU.

SEAtrue

Sammen med åtte andre masterstudenter har han utviklet SEAtrue, en logistikkkjede for frakt av sjømat. Forbrukerapplikasjonen TraceEat sender forbrukerpreferanser til den digitale plattformen Veracity. Plattformen tilrettelegger for best mulig utnyttelse av ressursene. De smarte «robotcontainerne» med kjøleteknologi gir sjømat lengre holdbarhet og mulighet for selvkjøring.

– SEAtrue er et revolusjonerende logistikksystem som tilrettelegger for optimal distribusjon med mindre utslipp, et utvalg tilpasset det forbrukeren vil ha og mulighet for en mer bærekraftig sjømatproduksjon, sier Lønnum.

Containerne kan på egenhånd seile fra et prosesseringskip til et containerskip, samt seile til havn ved leveransestedet. På den måten blir transport av sjømat mer effektiv. For å gi den førerløse transportkjeden informasjonen den trenger er alle nødvendige ledd koblet opp mot Veracity, DNV GLs digitale plattform.

– Jeg er imponert over hvor god innsikt studentene har fått i bransjen og hva de har klart å produsere på kort tid. Vi håper de har fått et godt innblikk i arbeidslivet, sier prosjektleder fra DNV GL Liv Aune Hagen.

Bærekraftig produksjon og transport, pris, samt informasjon om fôrinnhold og fiskevelferd blir stadig viktigere for forbrukerne. Disse forventningene stiller igjen høye krav til effektivitet, konkurransedyktighet og kvalitet i verdikjeden for en oppdrettsnæring i kraftig vekst. De ni utvalgte ingeniørstudentene har derfor fått i oppgave av DNV GL å finne en løsning på hvordan denne veksten kan skje på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte. Løsningen, som ble presentert på hovedkontoret på Høvik i dag, kan revolusjonere produksjon og distribusjon av sjømat.

Kan gi bærekraftig vekst til havs

Problemstillingen studentene har tatt for seg er også et prioritert område for regjeringen, som tidligere i år presenterte Norges havstrategi. Målet er å bidra til størst mulig samlet bærekraftig verdiskaping og sysselsetting i havnæringene – deriblant innen akvakultur.

– Sommerprosjektet åpner opp for nytenkende ideer som møter både regjeringens vekstambisjoner innen akvakultur, verdens matbehov samt DNV GLs visjon om en global påvirkning for en trygg og bærekraftig fremtid, sier Hagen fra DNV GL.

Dersom prosjektet blir realisert, er det mulighet for store fremskritt for norsk industri. Studentene håper at løsningen SEAtrue kan skaleres globalt, spesielt fordi tilgangen på proteiner, både fra hav og land, ikke lenger er selvsagt. Prosjektet legger nemlig opp til at det ikke er nødvendig med ytterligere infrastruktur på land fordi distribusjonen skjer ved prosesseringsskip og selvkjørende smart containere til markedet. Det betyr at løsningen enkelt kan skaleres fra område til område uten store krav til ny utbygging, og er særlig egnet for land med lite utbygd infrastruktur.

Likevel er teamet tydelige på at løsningen må testes ut og forankres i mindre skala i første omgang. De mener løsningen kan implementeres innen 2030, men er enige om at dette både krever en god dose optimisme og et brennende engasjement fra alle involverte parter.

Læring for hele industrien

De ni studentene som sommer har jobbet med prosjektet. (Foto: Hilde Tunge)

Studentene har også vært i kontakt med kunder av DNV GL for å forstå deres utfordringer bedre. Studentene har slik tilegnet seg både bredere og dypere kunnskap. På den måten blir sommerprosjektet en del av noe større som industrien i fellesskap kan dra nytte av.

– Sommerprosjektet inngår i en satsning mot 2050 og er ekstremt viktig. I den forbindelse ønsker vi å involvere studenter fordi de bringer inn uavhengige og nytenkende ideer, i tillegg til at de utfordrer tradisjonelle metoder. Videre tror vi prosjektet bidrar til at egne ansatte og industrien som helhet ser nye muligheter og evner å tenke mer bærekraftig og fremtidsrettet. Sammen har vi ressursene og vi må bli flinkere til å utnytte dem, sier Ketil Aamnes, leder for maritim rådgivning i DNV GL.

Han har fulgt teamet underveis i prosessen og skjønte tidlig at de var motiverte og ivrige etter å samarbeide om et felles prosjekt.

– Årets team har vist ved flere anledninger at de er uredde, trygge på seg selv og tør å satse. Det inspirerer, legger Aamnes til.

 

Fakta om DNV GLs sommerprosjekt

  • DNV GL startet sommerprosjekt i 2008
  • I år er det 10. året der 4. klasse masterstudenter får jobbe i team og tverrfaglig
  • Årets team består av 9 studenter; 3 jenter og 6 gutter fra NTNU, NHH, UiO, CBS, University of Southampton og University of Delft
  • Prosjektet startet 28. juni og avslutningspresentasjon til ledelse og kollegaer holdes 9. august i DNV GLs lokaler på Høvik

Fakta om Årets tema

  • Årets tema er basert på regjeringens strategi «Ny vekst, stolt historie». Den innebærer Nærings- og Fiskeridepartementets visjon om å seksdoble marin verdiskapning innen 2050, altså en vekst på 4 prosent i året.
  • Laks er Norges største eksportartikkel etter olje og gass. Det er stor prisforskjell på fersk og frossen fisk, og laksen har kort holdbarhet (omtrent ti dager). Den må derfor fraktes med fly og landbasert tungtransport.
  • Bedre kjølemetoder gir opptil 40 dagers holdbarhet, og det vil dermed bli mulig å finne bedre ruter med mindre utslipp.

Les mer om DNV GLs digitale plattform Veracity her: www.dnvgl.com/data-platform

Fakta om DNV GL

DNV GLs mål er å sikre liv, verdier og miljøet. Drevet fram av dette målet gjør DNV GL det mulig for andre selskaper å forbedre sikkerheten og bærekraftigheten i deres virksomheter. Vi leverer klassifikasjon og teknisk pålitelighetsanalyse sammen med programvare og uavhengig ekspertrådgivning til maritim sektor, til olje- og gass-sektoren, og til energibedrifter. Vi leverer også sertifiseringstjenester til kunder innen en lang rekke industrisektorer.

Ved å kombinere teknisk og operasjonell ekspertise med metoder for risikohåndtering og dyptgående industriell kunnskap, setter vi våre kunder i stand til trygt å fatte beslutninger og iverksette tiltak. Vi investerer stadig i forskning og felles utviklingsprosjekter for å gi våre kunder, og samfunnet generelt, operasjonell og teknologisk framsyn. Våre røtter strekker seg tilbake til 1864 og vi dekker i dag hele kloden. I de mer enn 100 land vi arbeider, er våre engasjerte ansatte opptatt med å bistå kunder for å gjøre verden sikrere, smartere og grønnere.

(Pressemelding fra DNV GL)

 

 

 

 

 

 

Relaterte artikler