34 fredede fyrstasjoner skiltet

Lørdag klapper Gamle Oksøy til kai i Mandal være i forbindelse med skalldyrfestivalen. Tilstedeværelsen markere også slutten på et tokt som begynte 14. juli. (Foto: Kystverket)

Kystverkets pensjonerte forsyningsskip, Gamle Oksøy, er i ferd med å avslutte et tokt som har brakt dem fra Kristiansand til Kirkenes, og tilbake til Mandal. Målet med toktet har vært å plassere ut skilt med informasjon og formidling på 34 fredede fyrstasjoner.

Det skriver Kysterket i en nyhetsmelding. – Vi har satt opp informasjonstavler, som forteller besøkende om fyret, historien og annen informasjon som er med på å gi besøket mer innhold, forteller Odd Nordahl-Hansen, som er skipsfører på Gamle Oksøy.

På Kystverkmuseas facebooksider er det lagt ut mange bilder og filmrapporter fra sommerens tokt 

Fjerde forsøk på Feistein

De klappet til kai i Ålesund, like ved Kystverket hovedkontor, 8. august. Da var de på veg sørover, og hadde bare ett skilt igjen å sette opp; på Feistein fyr på Jæren. At de må ta den siste på veg sørover, er i realiteten et godt bilde på viktigheten av fyrstasjonene langs den krevende og værharde kysten, og ikke minst på de utfordringene som fyrbetjeningene opplevede.

– Det blir fjerde gang vi er innom Feistein for å sette opp skilt. Første gang var det for mye sjø til at vi kunne gå inn. Andre gang fikk vi bare lagt fra oss og satt opp betongfundamentene. Tredje gang vi var der, for å sette på selve skiltet, var betongen revet på havet av kreftene som var i sving. Så nå håper vi at vært spiller på lag, slik at vi får satt opp det siste skiltet, smiler Nordahl-Hansen.

Kystverkets etatsmuseum

I alt er 83 fyr fredet som nasjonale kulturminner. Mange av disse er blitt populære besøksmål for publikum gjennom ny bruk. De fleste av fyrene eies av staten, og i bevaringssammenheng er det lagt stor vekt på å gjøre fyrene tilgjengelige for allmennheten. Det er Kystverkets etatsmuseum, Kystverkmusea, som står bak sommerens tokt, og mannskapet er frivillige fra skipets venneforening. Skiltene er utarbeidet i samarbeid mellom Kystverkmusea og Kystverket.

Gamle Oksøy, som ble bygget i 1962, tilhører nå Lindesnes fyrmuseum og er et drøyt 40 meter langt skip som tidligere ble brukt av Kystverket til utskipning av parafin til lykter og vedlikehold av sjømerking langs hele kysten.

– På det meste har det vært 18 personer om bord på toktet, men det er mange som har mønstret på og av på turen. Vi har hatt en veldig kjekk, og nyttig tyr, der det har vært stort engasjement på de plassene vi har lagt til, forteller skipsføreren.

En suksess

Frode Pilskog, som jobber ved Dalsfjorden fyrmuseum – en del av Stiftinga Sunnmøre Museum, har vært med på deler av toktet. Han er svært fornøyd med sommerens begivenheter.

– Det har rett og slett vært en suksess. Det har vært historieformidling i praksis, og har samtidig vært veldig nyttig for å knytte sammen museene som er en del av Kystverkmusea. I tillegg har vi truffet mange engasjerte folk på turen. Å få på plass slike informasjonstavler gir en bedre opplevelse for dem som besøker fyrene. Da kan de lærer noe om lokale forhold knyttet til navigasjon, teknologi og historier fra fyrstasjonen i tidligere tider, sier han.

Profesjonell tegner

Tegningene på informasjonstavlene er det faktisk en av Kystverkets egne som har stått for. Arild Fredriksen, som til daglig jobber ved senter for eiendom og kultur ved Kystverket i Arendal, har illustrert tekstene med bilder og kart. Han er også billedkunstner.

Relaterte artikler