Stavanger-sjøkart i verdensklasse

VINNERKART: Utsnitt av sjøkart nr. 455 Stavanger havn med innseilinger, som ble tildelt 2. plass i klassen sjøkart under den internasjonale kartografikonferansen (ICC 2017). Havnekartet ble utgitt som «ny utgave» i januar 2017. (Faksimile: Kartverket)

Under den internasjonale kartografikonferansen (ICC 2017) ble Kartverkets havnekart nr. 455 Stavanger havn med innseilinger kåret til verdens nest beste kart i sjøkart-klassen.

Nesten 1000 fagfolk fra hele verden var samlet i Washington DC. fra 2.–7. juli. Da ble den 28. utgaven av den internasjonale kartografikonferansen, International Cartographic Conference 2017, arrangert.

Som del av konferansen er det en kartutstilling, og her bidrog Kartverket med offisielle norske kart. Verdens beste kart ble også kåret. Det var seks klasser med diplomer til de tre beste produktene i hver klasse.

Verdens nest beste sjøkart

Norge ved Kartverkets sjødivisjon, ble tildelt 2. plass i klassen sjøkart for sitt havnekart nummer 455 Stavanger havn med innseilinger. Leder i kartjuryen, Kenneth Field, fortalte at det var veldig vanskelig å skille mellom første og annen plass, så Kartverket ligger helt i verdensklasse med sin kartografi. Førsteplassen gikk til Kina.

– Å få en slik anerkjennelse er utrolig stas! Det demonstrerer den høye kvaliteten på kartene våre fagfolk lager, og at dette blir lagt merke til og satt pris på også internasjonalt, sier en stolt direktør Birte Noer Borrevik i sjødivisjonen.

PRISVINNER: Kristoffer Kristiansen, ansvarlig for den norske kartutstillingen, og Kenneth Field, leder av kartjuryen, med diplomet for 2. plass i klassen sjøkart. (Foto: Øystein Dokken)

Sjøkart nr. 455 er i målestokk 1:25 000, og dekker Stavanger sentrum og Dusaviga i målestokk 1:10 000. Hele kartet er nymålt og ble utgitt i ny utgave 26. januar 2017.

– Det er sjelden vi måler hele kart fordi det er veldig ressurskrevende. Tidligere Stavanger-kart var basert på målinger helt tilbake til 1941 og lite var målt etter 1980, forteller Kjetil Wirak i Kartverkets sjødivisjon.

De siste fem årene er 289 nye grunner i havnekart for Stavanger meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs).

Kartlegging av tilgjengelighet

– Kartografikonferansen er en kjempeflott arena for kartfolk fra hele verden til å få presentert det nyeste innen både forskning og daglig arbeid, sier Sven Michaelis fra kartografiseksjonen i Kartverket.

Han holdt et foredrag om «Kartlegging av tilgjengelighet» på konferansen. Allerede i 2012 ble Kartverkets arbeid med kartlegging av tilgjengelighet presentert i en tidlig fase på den internasjonale kartografikonferansen. Arbeidet vakte interesse og i år ble Kartverket invitert til å synliggjøre resultater fra arbeidet.

– Jeg presenterte kartleggingen av tilgjengelighet som er gjennomført de siste årene i norske kommunesentre og friluftsområder, og som er lagt ut på Kartverkets nettsider. Arbeidet har satt i gang en rekke gode diskusjoner med kolleger fra Canada, USA og flere europeiske land, forteller Micahelis.

Les mer om universell utforming og tilgjengelighet på kartverket.no.

Les om International Cartograpohic Conference 2017.

(Kilde: Kartverket)

 

Relaterte artikler